×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Timotei

Capitolul 4

1 Iar Duhul arătat grăieşte că în vremile de apoi se vor depărta unii de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile cele drăceşti. 2 Ale celor ce întru făţărie grăiesc minciuni, fiind arşi la a lor ştiinţă. 3 Oprind a se însura, a se feri de bucatele care Dumnezeu le-a făcut spre împărtăşire cu mulţumire, celor credincioşi, şi care au cunoscut adevărul. 4 De vreme ce toată făptura lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, care se ia cu mulţumire. 5 Că se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

6 Acestea toate de le vei spune fraţilor, bună slugă vei fi lui Iisus Hristos, hrănindu-te cu cuvintele credinţei, şi ale bunei învăţături, căreia ai urmat. 7 Iar de basmele cele spurcate şi băbeşti te fereşte, şi te obişnuieşte (te nevoieşte) pre tine spre buna credinţă. 8 Că obişnuinţa (nevoinţa) cea trupească, spre puţin este folositoare, iar buna credinţă spre toate este folositoare, având făgăduinţă a vieţii celei de acum, şi a celei viitoare. 9 Credincios este cuvântul, şi de toată primirea vrednic. 10 Că spre aceasta ne şi ostenim, şi suntem ocărâţi, căci am nădăjduit întru Dumnezeul cel viu, care este Mântuitor tuturor oamenilor, şi mai vârtos celor credincioşi. 11 Porunceşte acestea şi învaţă. 12 Nimeni tinereţele tale să nu le defaime; ci te fă pildă credincioşilor, cu cuvântul, cu petrecerea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. 13 Până ce voi veni, păzeşte (ia aminte la) citirea şi mângâierea, şi învăţătura. 14 Nu fii nebăgător de seamă de darul ce este întru tine, carele ţi s-a dat prin prorocie cu punerea mâinilor preoţiei. 15 De acestea să gândeşti, întru acestea fii, ca procopseala ta să fie arătată întru toate. 16 Păzeşte-te pre (ia aminte de) tine şi învăţătura, şi rămâi întru acestea; că acesta făcând şi pre tine te vei mântui, şi pre cei ce te vor asculta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.