×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Timotei

Capitolul 3

1 Credincios este cuvântul, de pofteşte cineva Episcopie, bun lucru pofteşte. 2 Însă se cade Episcopului să fie fără de prihană, al unei femei bărbat, treaz, întreg la minte, cucernic, iubitor de străini, învăţător, nebeţiv. 3 Negrabnic a bate, neagonisitor de dobândă urâtă, ci blând, nesfadnic, neiubitor de argint. 4 Casa sa bine chivernisindu-şi; feciori având ascultători, cu toată cucernicia. 5 Iar de nu ştie cineva a-şi chivernisi casa sa, cum de Biserica lui Dumnezeu va purta grijă? 6 Nu de curând fiind sădit (botezat); ca nu umflându-se în osânda diavolului să cadă. 7 Şi se cade lui şi mărturie bună să aibă de la cei din afară, ca nu în ocară să cadă, şi în cursa diavolului.

8 Diaconii aşijderea cucernici să fie, nu îndoiţi la cuvânt, nebăutori de vin mult, neagonisitori de dobândă urâtă. 9 Ci având taina credinţei întru ştiinţă curată. 10 Şi aceştia să se ispitească întâi, după aceea să se diaconească fără de prihană fiind. 11 Femeile aşijderea cucernice, neclevetitoare, nelimbute, treze, credincioase întru toate. 12 Diaconii să fie ai unei femei bărbaţi, feciorii bine chivernisindu-şi, şi casele lor. 13 Că cei ce slujesc bine, treaptă bună loruşi îşi dobândesc, şi multă îndrăznire întru credinţa cea întru Hristos Iisus. 14 Acestea scriu ţie, având nădejde că voi veni la tine fără zăbavă. 15 Iar de voi zăbovi, ca să ştii cum trebuieşte în casa lui Dumnezeu a petrece, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlp şi întărire a adevărului. 16 Şi cu adevărat mare este taina bunei credinţe (creştinătăţii), Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, s-a văzut de Îngeri, s-a propovăduit întru neamuri, s-a crezut în lume, s-a înălţat întru slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.