×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Timotei

Capitolul 2

1 Deci rogu-te mai înainte de toate să faceţi rugăciuni, cereri, făgăduinţe (rugi), mulţămite pentru toţi oamenii. 2 Pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt întru dregătorii, ca să petrecem viaţă lină şi cu odihnă întru toată buna credinţă şi curăţia. 3 Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorului nostru. 4 Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie. 5 Că Unul este Dumnezeu, Unul şi Mijlocitor între Dumnezeu şi între oameni, Omul Iisus Hristos. 6 Cel ce s-a dat pre sine singur preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturisirea în vremurile sale. 7 Întru care sunt pus eu propovăduitor şi Apostol, (adevărul zic întru Hristos, nu mint) învăţător neamurilor întru credinţă şi întru adevăr. 8 Voiesc dar ca să se roage bărbaţii în tot locul, ridicându-şi mâinile curate, fără de mânie şi fără de îndoire.

9 Aşijderea şi femeile întru podoabă de cinste, cu sfială şi cu întreagă înţelepciune să se împodobească pre sine; nu cu împletiturile părului, sau cu aur, sau cu mărgăritari, sau cu haine scumpe. 10 Ci (precum se cuvine femeilor celor ce se făgăduiesc temere de Dumnezeu), prin fapte bune. 11 Femeia întru linişte să se înveţe cu toată ascultarea. 12 Iar femeii să înveţe nu dau voie, nici a-şi stăpâni bărbatul, ci să fie întru linişte. 13 Că Adam întâi s-a zidit, apoi Eva. 14 Şi Adam nu s-a amăgit, iar femeia amăgindu-se a fost întru călcarea poruncii. 15 Dar se va mântui prin naşterea de fii, de vor petrece întru credinţă şi întru dragoste şi întru sfinţire, cu întreagă înţelepciune.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.