×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Tesaloniceni

Capitolul 3

1 De aceea rugaţi-vă, fraţilor, pentru noi, ca cuvântul Domnului să curgă şi să se slăvească, ca şi întru voi. 2 Şi ca să ne izbăvim de oamenii cei răi şi vicleni, că nu este a tuturor Credinţa. 3 Iar Credincios este Domnul, care va întări pre voi, şi vă va păzi de cel viclean. 4 Iar avem nădejde întru Domnul de voi, că cele ce poruncim vouă, şi faceţi şi le veţi face. 5 Iar Domnul să îndrepteze inimile voastre spre dragostea lui Dumnezeu, şi răbdarea lui Hristos.

6 Şi poruncim vouă, fraţilor, întru Numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriţi voi de tot fratele ce umblă fără de rânduială, şi nu după predania care a luat de la noi. 7 Căci înşivă ştiţi cum se cade vouă să urmaţi nouă; că noi nu am umblat fără de rânduială între voi. 8 Nici în dar pâine am mâncat de la cineva, ci întru osteneală şi nevoinţă, noaptea şi ziua lucrând ca să nu îngreunăm pre cineva din voi. 9 Nu că doar nu avem putere, ci ca pre noi chip să ne dăm vouă ca să ne urmaţi nouă. 10 Că şi când eram la voi, aceasta porunceam vouă, că dacă nu voieşte cineva să lucreze, nici să mănânce. 11 Că auzim că oarecare umblă la voi fără de rânduială, nimic lucrând, ci iscodind. 12 Şi unora ca acestora poruncim, şi îi rugăm întru Domnul nostru Iisus Hristos, ca cu linişte lucrând, să-şi mănânce pâinea sa. 13 Iar voi, fraţilor, nu slăbiţi a face bine. 14 Iar de nu ascultă cineva de cuvântul nostru, pre acela prin epistolie să-l însemnaţi, şi să nu vă însoţiţi cu el ca să se ruşineze. 15 Şi să nu-l socotiţi ca pre un vrăjmaş, ci să-l învăţaţi ca pre un frate.

16 Şi însuşi Domnul păcii să vă dea vouă pace pururea în tot chipul; Domnul fie cu toţi cu voi. 17 Închinăciunea cu mâna mea a lui Pavel; care este semn în toată epistolia, aşa scriu. 18 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.