×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Tesaloniceni

Capitolul 1

1 Pavel, şi Siluan, şi Timotei, Bisericii Tesalonicenilor, întru Dumnezeu Tatăl nostru, şi Domnul Iisus Hristos. 2 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi Domnul Iisus Hristos.

3 A mulţumi datori suntem lui Dumnezeu pururea pentru voi, fraţilor, precum se cuvine, căci mult creşte credinţa voastră, şi se înmulţeşte dragostea a unuia fieştecăruia dintru voi spre altul. 4 Atât cât şi noi singuri întru voi ne lăudăm în Bisericile lui Dumnezeu, pentru răbdarea voastră, şi credinţa întru toate gonirile voastre, şi necazurile care suferiţi. 5 Spre arătarea dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi voi Împărăţiei lui Dumnezeu pentru care şi pătimiţi. 6 De vreme ce cu dreptate este la Dumnezeu a răsplăti necaz, celor ce vă necăjesc pre voi. 7 Şi vouă celor necăjiţi, odihnă, cu noi, întru arătarea Domnului Iisus din Cer cu Îngerii puterii sale. 8 Cu văpaie de foc dând izbândă celor ce nu cunosc pre Dumnezeu, şi celor ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. 9 Care vor lua muncă pieirea cea veşnică de la faţa Domnului, şi de la slava puterii lui. 10 Când va veni să se proslăvească întru sfinţii săi, şi să se facă minunat întru toţi credincioşii (că s-a crezut mărturia noastră întru voi) în ziua aceea. 11 Pentru care ne şi rugăm pururea pentru voi, ca să vă învrednicească pre voi Dumnezeul nostru chemării, şi să plinească toată bună voinţa bunătăţii, şi lucrul credinţei întru putere. 12 Ca să se proslăvească Numele Domnului nostru Iisus Hristos întru voi, şi voi întru el, dupre Darul Dumnezeului nostru, şi Domnului Iisus Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.