×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Tesaloniceni

Capitolul 5

1 Iar de ani şi de vremi, fraţilor, nu aveţi trebuinţă să scriem vouă. 2 Că înşivă adevărat ştiţi, că ziua Domnului ca un fur noaptea, aşa va veni. 3 Căci când vor zice pace şi linişte, atunci fără de veste va veni preste dânşii pieirea, ca şi durerea celeia ce are în pântece, şi nu vor scăpa. 4 Iar voi, fraţilor, nu sunteţi întru întunerec, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. 5 Că toţi voi fii ai luminii sunteţi, şi fii ai zilei; nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului. 6 Drept aceea, să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem, şi să fim treji. 7 Că cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată. 8 Iar noi ai zilei fiind, să ne trezim, îmbrăcându-ne în zaua credinţei şi a dragostei, şi în coiful nădejdii de mântuire. 9 Că nu ne-a pus pre noi Dumnezeu spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos. 10 Care a murit pentru noi; ca ori de vom priveghea, ori de vom dormi, împreună cu el să vieţuim. 11 Pentru aceea mângâiaţi unul pre altul, şi zidiţi unul pre altul, precum şi faceţi.

12 Şi vă rugăm pre voi, fraţilor, să cunoaşteţi pre cei ce se ostenesc întru voi, şi pre mai marii voştri întru Domnul, şi pre cei ce vă învaţă pre voi. 13 Şi să-i aveţi pre dânşii de prisosit întru dragoste, pentru lucrul lor: Pace să aveţi întru voi. 14 Şi vă rugăm pre voi, fraţilor, sfătuiţi pre cei fără de rânduială, mângâiaţi pre cei puţini la suflet, sprijiniţi pre cei neputincioşi, fiţi îndelung răbdători spre toţi. 15 Socotiţi să nu răsplătească cineva cuiva rău pentru rău; ci pururea cele bune să urmaţi, şi spre voi unul spre altul şi spre toţi. 16 Pururea vă bucuraţi. 17 Neîncetat vă rugaţi. 18 Întru toate mulţumiţi; căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus spre voi. 19 Duhul să nu-l stingeţi. 20 Prorociile să nu le defăimaţi. 21 Toate să le ispitiţi; ce este bun să ţineţi. 22 De tot felul de lucru rău să vă feriţi. 23 Iar însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pre voi întru toate desăvârşit; şi întru tot întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul fără de prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos să se păzească. 24 Credincios este cel ce v-a chemat pre voi, care va şi face. 25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi. 26 Spuneţi închinăciune fraţilor tuturor cu sărutare sfântă. 27 Juru-vă pre voi întru Domnul, ca să se citească Epistolia aceasta tuturor sfinţilor fraţi. 28 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.