×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Tesaloniceni

Capitolul 4

1 De aceea, fraţilor, vă poftim pre voi şi vă rugăm întru Domul Iisus, precum aţi luat de la noi, în ce chip se cuvine vouă a umbla şi a plăcea lui Dumnezeu, ca să prisosiţi mai mult. 2 Că ştiţi ce porunci am dat vouă prin Domnul Iisus. 3 Căci aceasta este voia lui Dumnezeu, sfinţirea voastră, a vă feri voi de toată curvia. 4 A şti fieştecare din voi a-şi stăpâni vasul său întru sfinţenie şi cinste. 5 Nu întru patimă de poftă, ca şi păgânii care nu cunosc pre Dumnezeu. 6 A nu trece şi a se lăcomi în lucru asupra fratelui său, de vreme ce răsplătitor este Domnul pentru toate acestea, precum şi mai înainte am zis vouă, şi am mărturisit. 7 Că nu ne-a chemat pre noi Dumnezeu spre necurăţie, ci spre sfinţenie. 8 Drept aceea cel ce defăimează, nu om defăimează, ci pre Dumnezeu, care a dat Duhul său cel Sfânt întru noi.

9 Iar pentru iubirea de fraţi nu trebuie a scrie vouă, că singuri voi sunteţi învăţaţi de la Dumnezeu, ca să iubiţi unul pre altul. 10 Pentru că şi faceţi aceea spre toţi fraţii, care sunt în toată Macedonia; şi vă rugăm pre voi fraţilor, să adăugaţi mai mult.

11 Şi cu dragoste să vă nevoiţi ca să fiţi cu linişte, şi să faceţi ale voastre, şi să lucraţi cu mâinile voastre, precum am poruncit vouă. 12 Ca să umblaţi cu bun chip către cei de afară, şi de nimic să nu aveţi trebuinţă.

13 Iar nu voi să nu ştiţi voi, fraţilor, pentru cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi, ca şi ceilalţi care nu au nădejde. 14 Pentru că de credem că Iisus a murit, şi a înviat, aşa şi Dumnezeu pre cei adormiţi întru Iisus, aduce-i-va împreună cu el. 15 Că aceasta grăim vouă cu cuvântul Domnului, că noi cei vii, care vom fi rămaşi întru venirea Domnului, nu vom întrece pre cei adormiţi. 16 Că însuşi Domnul întru poruncă, cu glasul Arhanghelului, şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu se va pogorî din Cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi. 17 După aceea, noi cei vii care vom fi rămaşi, împreună cu dânşii ne vom răpi în Nori, întru întâmpinarea Domnului în văzduh; şi aşa pururea cu Domnul vom fi. 18 Drept aceea mângâiaţi-vă unii pre alţii în cuvintele acestea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.