×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Tesaloniceni

Capitolul 3

1 Drept aceea mai mult neputând răbda, bine am voit a rămânea în Atena singuri. 2 Şi am trimis pre Timotei fratele nostru, şi slujitorul lui Dumnezeu, şi ajutătorul nostru întru Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească pre voi, şi să vă mângâie întru credinţa voastră. 3 Ca nici unul să nu se clătească întru scârbele acestea; că singuri ştiţi că spre aceasta suntem puşi. 4 Căci când am fost la voi, am zis vouă mai înainte, că vom să avem scârbe, precum au şi fost, şi ştiţi. 5 Drept aceea, şi eu nerăbdând mai mult, am trimis ca să cunosc credinţa voastră, ca nu cumva să vă fi ispitit pre voi cel ce ispiteşte, şi să fie în zadar osteneala noastră. 6 Iar acum venind Timotei la noi de la voi, şi binevestind nouă credinţa şi dragostea voastră, şi cum că aveţi pomenire de noi pururea, dorind a ne vedea pre noi, precum şi noi pre voi. 7 Pentru aceasta ne-am mângâiat, fraţilor, de voi, întru tot necazul şi nevoia noastră, pentru credinţa voastră. 8 Că acum noi vii suntem, dacă staţi voi întru Domnul.

9 Că ce mulţămită vom putea da lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea Dumnezeului nostru? 10 Noaptea şi ziua preste măsură rugându-ne ca să vedem faţa voastră, şi să plinim lipsele credinţei voastre. 11 Iar însăşi Dumnezeu şi Tatăl nostru, şi Domnul Iisus Hristos, să îndrepteze calea noastră către voi. 12 Şi pre voi Domnul să vă înmulţească, şi să vă prisosească cu dragostea unuia spre altul, şi spre toţi, precum şi noi spre voi. 13 Ca să întărească inimile voastre fără prihană întru sfinţenie înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu toţi sfinţii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.