×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Tesaloniceni

Capitolul 1

1 Pavel, şi Siluan, şi Timotei, Bisericii Tesalonicenilor, întru Dumnezeu Tatăl, şi Domnul Iisus Hristos: Dar vouă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru şi Domnul Iisus Hristos.

2 Mulţumim lui Dumnezeu pururea pentru voi toţi, pomenire de voi făcând în rugăciunile noastre. 3 Neîncetat pomenind pre voi de lucrul credinţei, şi osteneala dragostei, şi răbdarea nădăjduirii întru Domnul nostru Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru. 4 Ştiind iubiţilor fraţi de la Dumnezeu alegerea voastră. 5 Căci Evanghelia noastră nu s-a făcut la voi numai în cuvânt, ci şi în putere, şi întru Duhul Sfânt, şi întru adeverire multă; precum ştiţi în ce chip am fost între voi pentru voi. 6 Şi voi următori nouă v-aţi făcut şi Domnului, primind cuvântul întru necaz mult, cu bucuria Duhului Sfânt. 7 Atâta cât v-aţi făcut voi pildă tuturor celor ce cred în Macedonia, şi Ahaia. 8 Că de la voi s-a vestit cuvântul Domnului, nu numai în Macedonia şi Ahaia, ci şi în tot locul credinţa voastră cea întru Domnul a ieşit, cât nu trebuie să mai grăim noi ceva. 9 Că aceia de noi spun, ce fel de intrare am avut la voi, şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, a sluji Dumnezeului celui viu şi adevărat. 10 Şi a aştepta pre Fiul lui din Ceruri, (pre care l-a înviat din morţi) pre Iisus, care ne izbăveşte pre noi de mânia cea viitoare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.