×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Coloseni

Capitolul 4

1 Stăpânii, ce este cu dreptul, şi ce este tocmeala slugilor să daţi, ştiind că şi voi aveţi Domn în Ceruri.

2 La rugăciune aşteptaţi, priveghind întru dânsa cu mulţămită. 3 Rugându-vă împreună şi pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă nouă uşa cuvântului, să grăim Taina lui Hristos, pentru care sunt şi legat. 4 Ca să o arăt pre ea precum se cade mie a grăi.

5 Cu înţelepciune să umblaţi către cei de afară, vremea răscumpărând. 6 Cuvântul vostru totdeauna să fie cu har, dres cu sare; ca să ştiţi cum se cade vouă a răspunde fieştecăruia.

7 Cele despre mine toate le va spune vouă Tihic, iubitul frate, şi credinciosul slujitor, şi dimpreună slugă întru Domnul. 8 Pre care l-am trimis la voi pentru însăşi aceasta, ca să ştie cele pentru voi, şi să mângâie inimile voastre. 9 Împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, care este dintre voi, toate vor spune vouă cele de aici. 10 Închină-se vouă Aristarh cel împreună cu mine robit, şi Marcu nepotul Varnavei, de care aţi luat porunci, de va veni la voi, să-l primiţi pre dânsul. 11 Şi Isus ce se cheamă Iust, care sunt din tăierea împrejur, aceştia singuri sunt împreună cu mine lucrători, spre Împărăţia lui Dumnezeu, care mi-au fost mie mângâiere. 12 Închină-se vouă Epafra care este dintre voi, sluga lui Hristos, care se nevoieşte pururea pentru voi întru rugăciuni, ca să staţi desăvârşit, şi pliniţi întru toată voia lui Dumnezeu. 13 Că mărturisesc de dânsul că are râvnă multă pentru voi, şi pentru cei din Laodiceea şi din Ierapoli. 14 Închină-se vouă Luca doctorul cel iubit, şi Dimas. 15 Spuneţi închinăciune fraţilor celor din Laodiceea, şi lui Nimfan, şi Bisericii celei din casa lui. 16 Şi dacă se va citi Epistolia aceasta de către voi, faceţi ca să se citească şi în Biserica Laodicenilor, şi cea din Laodiceea ca şi voi să o citiţi. 17 Şi ziceţi lui Arhip: Socoteşte slujba care ai luat întru Domnul, ca să o plineşti. 18 Închinăciunea cu mâna mea a lui Pavel. Aduceţi-vă aminte de legăturile mele. Darul cu voi, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.