×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Coloseni

Capitolul 3

1 Deci dar de v-aţi sculat împreună cu Hristos cele de sus căutaţi, unde este Hristos şezând de-a dreapta lui Dumnezeu. 2 Cele de sus gândiţi, iar nu cele pământeşti. 3 Că aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. 4 Când se va arăta Hristos viaţa voastră, atunci şi voi cu dânsul împreună vă veţi arăta întru slavă.

5 Drept aceea omorâţi mădularele voastre, cele de pre pământ, curvia, necurăţia, patima, pofta cea rea, şi lăcomia, care este slujire idolilor. 6 Pentru care vine mânia lui Dumnezeu preste fii neascultării. 7 Între care şi voi oarecând aţi umblat, când vieţuiaţi întru acelea. 8 Iar acum lepădaţi-le şi voi acelea toate, mânia, iuţimea, răutatea, hula, cuvântul de ruşine din gura voastră. 9 Nu grăiţi minciună unul către altul, dezbrăcându-vă de omul cel vechi dimpreună cu faptele lui. 10 Şi îmbrăcându-vă întru cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă dupre chipul celui ce l-a zidit pre el. 11 Unde nu este elin, şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob, slobod; ci toate şi întru toţi Hristos. 12 Deci îmbrăcaţi-vă ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi, şi iubiţi, întru milostivirile îndurărilor, întru bunătate, întru smerenie, întru blândeţe, întru îndelunga răbdare. 13 Suferind unul pre altul, şi iertând unul altuia de are cineva împotriva cuiva pâră; precum şi Hristos a iertat vouă, aşa şi voi. 14 Iară preste toate acestea întru dragoste, care este legătura săvârşirii. 15 Şi pacea lui Dumnezeu să se dăruiască întru inimile voastre, la care şi chemaţi sunteţi întru un trup, şi mulţumitori vă faceţi. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi bogat întru toată înţelepciunea, învăţându-vă, şi înţelepţindu-vă pre voi înşivă, cu psalmi, şi cu laude, şi cu cântări duhovniceşti, întru dar cântând întru inimile voastre Domnului. 17 Şi tot ori ce faceţi, cu cuvântul sau cu lucrul, toate întru Numele Domnului Iisus, mulţămind lui Dumnezeu şi Tatăl prin el.

18 Femeile, plecaţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine întru Domnul. 19 Bărbaţii, iubiţi-vă femeile voastre, şi nu vă amărâţi asupra lor. 20 Feciorii, ascultaţi pre părinţii voştri întru toate, că aceasta este bine plăcută întru Domnul. 21 Părinţii, nu vă urgisiţi pre fii voştri întru mânie, ca să nu se mâhnească.

22 Slugile, ascultaţi pre stăpânii voştri cei dupre trup întru toate, nu numai înaintea ochilor slujindu-le, ca cei ce vor să placă oamenilor, ci întru dreptatea inimii temându-vă de Dumnezeu. 23 Şi tot ori ce faceţi, din suflet să faceţi ca Domnului, iar nu ca oamenilor. 24 Ştiind că de la Dumnezeu veţi lua răsplătirea moştenirii, că Domnului Hristos slujiţi. 25 Iar cel ce face nedreptate, va lua aceea ce a făcut cu nedreptate, şi alegere de faţă nu este.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.