×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Coloseni

Capitolul 2

1 Pentru că voiesc să ştiţi voi câtă nevoinţă am pentru voi, şi pentru cei din Laodiceea, şi câţi nu au văzut faţa mea în trup. 2 Ca să se mângâie inimile lor, tocmiţi fiind ei întru dragoste, şi spre toată bogăţia încredinţării înţelegerii spre cunoştinţa tainei lui Dumnezeu şi Tatăl, şi lui Hristos. 3 Întru care sunt toate visteriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei ascunse. 4 Şi aceasta zic, ca nu cineva să vă amăgească pre voi cu cuvinte plecătoare (înşelătoare). 5 Că deşi sunt cu trupul depărtat, dar cu duhul împreună cu voi sunt, bucurându-mă şi văzând rânduiala voastră, şi tăria credinţei voastre întru Hristos. 6 Deci precum aţi luat pre Hristos Iisus Domnul, întru dânsul să umblaţi. 7 Înrădăcinaţi fiind şi zidindu-vă întru dânsul, şi întărindu-vă întru credinţă, precum v-aţi învăţat, prisosind întru ea cu mulţămită. 8 Socotiţi ca să nu vă fure pre voi cineva cu filosofia, şi cu înşelăciunea deşartă, dupre predania oamenilor, dupre stihiile lumii, şi nu dupre Hristos. 9 Căci întru dânsul locuieşte toată plinirea Dumnezeirii trupeşte. 10 Şi sunteţi întru dânsul plini, care este capul a toată începătoria şi stăpânia. 11 Întru care sunteţi şi tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, întru dezbrăcarea trupului păcatelor cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. 12 Îngropaţi fiind împreună cu el prin botez, întru care v-aţi şi sculat împreună prin credinţa lucrării lui Dumnezeu, celui ce l-a sculat pre el din morţi. 13 Şi pre voi care eraţi morţi întru păcate, şi întru netăierea împrejur a trupului vostru, v-a înviat împreună cu dânsul, dăruindu-vă vouă toate greşalele. 14 Ştergând cu dogmele zapisul ce era asupra noastră, care era protivnic nouă, şi pre acela l-a luat din mijloc, pironindu-l pre Cruce. 15 Dezbrăcând începătoriile şi domniile i-a vădit de faţă, arătându-i biruiţi pre dânşii întru dânsa. 16 Deci nimeni pre voi să nu vă judece pentru mâncare, sau băutură, sau pentru parte a sărbătorii, sau a lunii noi, sau a Sâmbetelor. 17 Care sunt umbră celor viitoare, iar trupul al lui Hristos.

18 Nimeni pre voi să nu vă amăgească voind prin smerenie şi slujba Îngerilor, la cele ce nu le-au văzut cu mândrie umblând, în deşert umflându-se din mintea trupului său. 19 Şi neţinând Capul, dintru care tot trupul prin încheieturi şi legături primind darea şi întocmindu-se, creşte creşterea lui Dumnezeu.

20 Deci de aţi murit împreună cu Hristos despre stihiile lumii, drept ce ca cum aţi fi vieţuind în lume primiţi obiceiuri? 21 Nu te atinge, nici gusta, nici pipăi. 22 Care sunt toate spre stricăciune prin obişnuinţă, dupre poruncile şi învăţăturile oamenilor. 23 Care sunt având cuvânt numai al înţelepciunii, întru slujba cea din voia sa şi întru smerenie, şi întru nepărtinirea trupului, nu în vreo cinste spre saţiul trupului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.