×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Filipiseni

Capitolul 4

1 Deci, fraţii mei cei iubiţi şi doriţi, bucuria şi cununa mea: Aşa staţi întru Domnul iubiţilor. 2 Pre Evodia rog, şi pre Sintihi rog, aceiaşi să gândească întru Domnul. 3 Încă te rog şi pre tine, soţule iubite, ajută-le lor, care împreună cu mine s-au nevoit întru Evanghelie, şi cu Clement, şi cu ceilalţi împreună lucrători ai mei, ale cărora numele sunt scrise în Cartea vieţii.

4 Bucuraţi-vă pururea întru Domnul, şi iarăşi zic bucuraţi-vă. 5 Blândeţele voastre să se facă ştiute tuturor oamenilor; Domnul aproape este. 6 Nimic să nu vă grijiţi, ci întru toate prin rugă şi rugăciune cu mulţumită cererile voastre să se arate lui Dumnezeu. 7 Şi pacea lui Dumnezeu ceia ce covârşeşte toată mintea, va păzi inimile voastre şi cugetele voastre întru Hristos Iisus. 8 De aceea, fraţii mei, câte sunt adevărate, câte sunt cinstite, câte drepte, câte sunt curate, câte sunt iubite, câte sunt de bună laudă, orice (de este vreo) faptă bună, şi orice laudă, acestea să gândiţi. 9 Care v-aţi şi învăţat, şi aţi luat, şi aţi auzit, şi aţi văzut întru mine, acestea să le faceţi; şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10 Şi m-am bucurat întru Domnul foarte, căci iată oarecând aţi înflorit a purta grija de mine, precum şi purtaţi, dar nu aţi avut vreme cu prilej. 11 Nu doar că pentru lipsă zic, că eu m-am deprins întru care sunt, îndestulat a fi. 12 Ştiu şi a mă smeri, ştiu şi a avea de prisosit, întru tot şi întru toate m-am învăţat, şi a mă sătura, şi a flămânzi, şi a avea de prisosit, şi a fi lipsit. 13 Toate le pot întru Hristos cel ce mă întăreşte. 14 Însă bine aţi făcut, de v-aţi făcut împreună părtaşi necazului meu. 15 Şi ştiţi şi voi, Filipisenilor, că la începutul Evangheliei, când am ieşit din Macedonia, nici o Biserică nu a făcut împărtăşire cu mine în cuvânt de dare şi de luare, fără numai voi singuri. 16 Că şi în Tesalonic şi odată şi de două ori cele spre trebuinţa mea aţi trimis. 17 Nu că doar caut darea, ci caut rodul cel prisositor spre folosul vostru. 18 Şi am luat toate, şi am de prisosit; umplutu-m-am, luând de la Epafrodit cele trimise de la voi, miros cu bună mireazmă, jertfă primită, bine plăcută lui Dumnezeu. 19 Iar Dumnezeul meu să plinească toată trebuinţa voastră dupre bogăţia sa, întru slavă, întru Hristos Iisus. 20 Iar lui Dumnezeu şi Tatăl nostru slava în vecii vecilor. Amin. 21 Spuneţi închinăciune la tot sfântul întru Hristos Iisus. 22 Închină-se vouă fraţii care sunt împreună cu mine. Închină-se vouă toţi sfinţii, mai ales cei din casa Cezarului. 23 Darul Domnului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toţi, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.