×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Filipiseni

Capitolul 1

1 Pavel şi Timotei slugile lui Iisus Hristos, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu Episcopii şi Diaconii. 2 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi Domnul Iisus Hristos. 3 Mulţumesc Dumnezeului meu întru toată pomenirea voastră. 4 Pururea întru toată rugăciunea mea pentru voi toţi cu bucurie rugăciune făcând. 5 Pentru împărtăşirea voastră întru Evanghelie, din ziua dintâi până acum. 6 Nădăjduindu-mă la însăşi aceasta, că cel ce a început întru voi lucrul cel bun, îl va săvârşi până la ziua lui Iisus Hristos.

7 Precum îmi este mie cu dreptate aceasta a cugeta pentru voi toţi, pentru că vă am eu pre voi în inimă, şi în legăturile mele, şi în răspunsul şi adeverirea Evangheliei, cu mine împreună părtaşi darului voi toţi fiind. 8 Că martor îmi este mie Dumnezeu, că vă iubesc pre voi toţi întru milostivirile (dragostea) lui Iisus Hristos. 9 Şi de aceasta mă rog, ca dragostea voastră încă mai mult şi mai mult să prisosească, întru cunoştinţă, şi întru toată priceperea. 10 Ca să ispitiţi voi cele de folos, ca să fiţi curaţi şi fără de sminteală în ziua lui Hristos. 11 Plini de roadele dreptăţii care sunt prin Iisus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

12 Şi voiesc să ştiţi voi, fraţilor, că cele pentru mine, mai vârtos spre sporul Evangheliei au venit. 13 Cât legăturile mele s-au făcut arătate întru Hristos în tot divanul, şi la ceilalţi la toţi. 14 Şi cei mai mulţi din fraţi întru Domnul, nădăjduindu-se pentru legăturile mele, mai mult cutează fără de frică a grăi cuvântul. 15 Unii şi pentru pizma şi pricirea, iar alţii pentru buna voinţă propovăduiesc pre Hristos. 16 Unii din prigonire pre Hristos vestesc nu curat, socotind că vor aduce necaz legăturilor mele. 17 Iar alţii din dragoste, ştiind că spre răspunsul Evangheliei sunt pus. 18 Ce este dar? Iată în tot chipul, ori prin pricină ori prin adevăr, Hristos se propovăduieşte; şi întru aceasta mă bucur, şi încă mă voi bucura. 19 Că ştiu că aceasta îmi va fi mie spre mântuire prin rugăciunile voastre, şi prin darea (darul) Duhului lui Iisus Hristos. 20 Dupre aşteptarea şi nădejdea mea, că întru nimic nu mă voi ruşina, ci întru toată îndrăzneala, precum pururea, aşa şi acum se va mări Hristos în trupul meu, ori prin viaţă ori prin moarte.

21 Că mie a vieţui este Hristos, şi a muri dobândă. 22 Iar dacă a vieţui în trup, aceasta îmi este roada lucrului, şi ce voi alege nu ştiu. 23 Că sunt cuprins de amândouă, dorinţă având a mă slobozi, şi împreună cu Hristos a fi, mai bine cu mult mai vârtos. 24 Iar a rămânea în trup, de folos este pentru voi. 25 Şi aceasta nădăjduind ştiu, că voi rămânea şi împreună voi petrece cu voi toţi spre sporirea voastră şi bucuria credinţei. 26 Ca lauda voastră să sporească întru Hristos Iisus întru mine, prin venirea mea iarăşi către voi. 27 Numai cu vrednicie dupre Evanghelia lui Hristos să petreceţi, ca ori venind şi văzându-vă pre voi, ori nefiind de faţă la voi, să aud cele pentru voi, că staţi întru un Duh, într-un suflet, împreună nevoindu-vă pentru credinţa Evangheliei. 28 Şi nesfiindu-vă întru nimic de cei împrotivnici; care acelora este arătare a pierzării, iar vouă a mântuirii, şi aceasta de la Dumnezeu. 29 Că vouă vi s-a dăruit pentru Hristos, nu numai întru el a crede, ci şi pentru dânsul a pătimi. 30 Aceiaşi luptă având, care aţi văzut întru mine, şi acum auziţi pentru mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.