×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Efeseni

Capitolul 6

1 Feciori ascultaţi pre părinţii voştri întru Domnul, că aceasta este cu dreptate. 2 Cinsteşte pre tatăl tău şi pre muma ta (care este porunca cea dintâi întru făgăduinţă). 3 Ca să-ţi fie ţie bine, şi să fii cu zile multe pre pământ. 4 Şi părinţii nu vă urgisiţi pre fiii voştri întru mânie, ci îi creşteţi pre ei întru învăţătura şi certarea Domnului.

5 Slugile ascultaţi pre stăpânii voştri cei după trup cu frică şi cu cutremur, întru dreptatea inimii voastre ca şi pre Hristos. 6 Nu numai înaintea ochilor slujindu-le ca cei ce vor să placă oamenilor, ci ca slugile lui Hristos, făcând voia lui Dumnezeu din suflet. 7 Cu bună voinţă slujindu-le ca Domnului, iar nu ca oamenilor. 8 Ştiind că orice bine va face fieştecare, aceea va lua de la Domnul, ori robul, ori cel slobod. 9 Şi stăpânii iarăşi acestea să faceţi către dânşii, slăbind îngrozirea, ştiind că şi al vostru şi al lor Domnul este în Ceruri, şi alegere de faţă nu este la dânsul.

10 Deci fraţii mei, întăriţi-vă întru Domnul, şi întru puterea tăriei lui. 11 Îmbrăcaţi-vă întru toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva meşteşugirilor diavolului. 12 Căci nu este nouă lupta împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, şi a domniilor, şi a stăpânitorilor întunericului veacului acestuia, împotriva duhurilor răutăţii întru cele cereşti.

13 Pentru aceea luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împrotivă în ziua cea rea, şi toate isprăvindu-le, să staţi. 14 Staţi drept aceea încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu zaua dreptăţii. 15 Şi încălţându-vă picioarele întru gătirea Evangheliei păcii. 16 Preste toate luând pavăza credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile vicleanului cele aprinse. 17 Şi coiful mântuirii luaţi, şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18 Prin toată rugăciunea şi cererea rugându-vă în toată vremea întru Duhul, şi la însăşi aceasta priveghind cu toată răbdarea şi rugăciunea pentru toţi sfinţii, şi pentru mine.

19 Ca să mi se dea mie cuvânt, întru deschiderea gurii mele, cu îndrăzneală a arăta taina Evangheliei. 20 Pentru care fac solie în legături, ca întru dânsa cu îndrăzneală să grăiesc precum mi se cuvine a grăi.

21 Iar ca să ştiţi şi voi cele pentru mine, ce fac, toate vouă le va arăta Tihic iubitul frate, şi credincioasa slugă întru Domnul. 22 Pre care pentru însăşi aceasta l-am trimis la voi, ca să ştiţi cele pentru noi, şi să mângâie inimile voastre. 23 Pace fraţilor şi dragoste cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl şi Domnul Iisus Hristos. 24 Darul cu toţi care iubesc pre Domnul nostru Iisus Hristos întru nestricăciune. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.