×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Efeseni

Capitolul 5

1 Fiţi dar următori lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi. 2 Şi umblaţi întru dragoste, precum şi Hristos v-a iubit pre voi, şi s-a dat pre sine pentru noi aducere şi Jertfă lui Dumnezeu întru miros cu bună mireasmă. 3 Iar curvia, şi toată necurăţia, sau lăcomia, nici să se numească întru voi, precum se cuvine sfinţilor. 4 Şi măscăriciunea, şi vorba nebunească, şi glumele, care nu se cuvin, ci mai vârtos mulţămita. 5 Că aceasta să ştiţi, că tot curvarul, sau necuratul, sau lacomul, care este slujitor idolilor, nu are moştenire întru Împărăţia lui Hristos şi Dumnezeu. 6 Nimeni pre voi să nu vă înşele cu cuvinte deşarte, că pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu preste fii neascultării. 7 Deci să nu vă faceţi împreună părtaşi acestora. 8 Că eraţi oarecând întuneric, iar acum lumină întru Domnul. 9 Ca fiii luminii să umblaţi. Că roada Duhului este întru toată bunătatea, şi dreptatea, şi adevărul. 10 Cercând ce este bine plăcut Domnului. 11 Şi nu vă amestecaţi cu faptele cele fără de roadă ale întunericului, ci mai vârtos şi mustraţi. 12 Că cele ce se fac întru ascuns de către dânşii, ruşine este a le şi grăi. 13 Iar toate vădindu-se de lumină se arată; că tot ce se arată lumină este. 14 Pentru aceea zice: Deşteaptă-te cel ce dormi, şi te scoală din morţi, şi te va lumina Hristos. 15 Socotiţi drept aceea cum să umblaţi cu pază, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi. 16 Răscumpărând vremea, că zilele rele sunt. 17 Drept aceea nu fiţi nepricepuţi, ci cunoscând ce este voia Domnului. 18 Şi nu vă îmbătaţi de vin, întru care este curvia, ci vă umpleţi de Duhul. 19 Vorbind întru voi, în psalmi, şi laude, şi cântări duhovniceşti; lăudând şi cântând întru inimile voastre Domnului. 20 Mulţumind pururea pentru toate întru Numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu şi Tatăl. 21 Plecaţi-vă unul altuia întru frica lui Dumnezeu.

22 Femeile plecaţi-vă bărbaţilor voştri ca Domnului. 23 Căci bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos Cap Bisericii; şi acesta este Mântuitor trupului. 24 Ci precum Biserica se supune lui Hristos aşa şi femeile bărbaţilor lor întru toate. 25 Bărbaţi iubiţi-vă femeile voastre, precum şi Hristos a iubit Biserica, şi pre sine s-a dat pentru dânsa. 26 Ca pre ea să o sfinţească, curăţindu-o cu baia apei în cuvânt. 27 Ca să o pună înainte pre ea luişi slăvită pre Biserică, neavând întinăciune, sau zbârcitură, sau altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană. 28 Aşa sunt datori bărbaţii să-şi iubească femeile lor, ca şi trupurile sale; cel ce îşi iubeşte pre femeia sa, pre sine se iubeşte. 29 Că nimeni niciodată nu şi-a urât trupul său, ci îl hrăneşte şi îl încălzeşte pre el, precum şi Hristos Biserica. 30 Că mădulare suntem ale Trupului lui, din carnea lui şi din oasele lui. 31 Pentru aceea va lăsa omul pre tatăl său şi pre muma sa, şi se va lipi de femeia sa, şi vor fi amândoi un trup. 32 Taina aceasta mare este: Iar eu zic de Hristos, şi de Biserică. 33 Deci dar şi voi, unul fieştecare aşa să-şi iubească pre femeia sa, ca pre sine; iar femeia să se teamă de bărbat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.