×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Efeseni

Capitolul 3

1 Pentru acesta eu Pavel legatul lui Iisus Hristos, pentru voi neamurile, 2 De veţi fi auzit iconomia darului lui Dumnezeu, celui ce s-a dat mie spre voi; 3 Căci dupre descoperire mi-a arătat mie taina, precum am scris mai înainte pre scurt. 4 Din care citind puteţi cunoaşte ştiinţa mea întru taina lui Hristos. 5 Care întru alte neamuri nu s-a arătat fiilor oamenilor, precum s-a descoperit acum Sfinţilor lui Apostoli, şi Prorocilor întru Duhul. 6 Ca să fie neamurile împreună moştenitori, şi împreună un trup, şi împreună părtaşi făgăduinţei lui întru Hristos prin Evanghelie. 7 Căruia m-am făcut slujitor dupre dăruirea darului lui Dumnezeu care s-a dat mie dupre lucrarea puterii lui. 8 Mie celui mai mic (mai micului) decât toţi sfinţii mi s-a dat darul acesta, a vesti întru neamuri bogăţia lui Hristos cea neurmată. 9 Şi a lumina pre toţi care este iconomia tainei celei ascunse din veci întru Dumnezeu, care a zidit toate prin Iisus Hristos. 10 Ca să se cunoască acum Începătoriilor, şi Domniilor, întru cele Cereşti prin Biserică, înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri. 11 Dupre rânduiala (hotărârea) cea mai înainte de veci care o a făcut întru Hristos Iisus Domnul nostru. 12 Întru care avem îndrăznirea şi apropierea întru nădejde prin credinţa lui. 13 Pentru aceea vă rog pre voi să nu slăbiţi întru necazurile mele cele pentru voi, care este slava voastră. 14 Pentru aceasta plec genunchele mele către Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, 15 Dintru care toată părinţia în Cer şi pre pământ se numeşte. 16 Ca să dea vouă dupre bogăţia slavei sale, cu putere să vă întăriţi prin Duhul lui, întru omul cel dinlăuntru. 17 Ca să locuiască Hristos prin credinţă întru inimile voastre. 18 Ca întru dragoste fiind înrădăcinaţi şi întemeiaţi să puteţi cunoaşte împreună cu toţi sfinţii, ce este lăţimea, şi lungimea, şi adâncul, şi înălţimea. 19 Şi să ştiţi dragostea lui Hristos cea mai presus de cunoştinţă, ca să vă faceţi deplin întru toată plinirea lui Dumnezeu. 20 Iar celui ce poate mai presus de toate a face prea de prisosit decât cele ce cerem, sau gândim, după puterea ce se lucrează întru noi, 21 Aceluia fie slava în Biserică întru Hristos Iisus, întru toate neamurile veacului veacurilor. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.