×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Efeseni

Capitolul 2

1 Şi pre voi care eraţi morţi cu greşalele, şi cu păcatele voastre, 2 (Întru care oarecând aţi umblat, dupre veacul lumii acesteia, dupre domnul stăpâniei văzduhului, a duhului celui ce acum lucrează întru fii neascultării; 3 Între care şi noi toţi am petrecut oarecând, întru poftele trupului nostru, făcând voile trupului şi ale cugetelor; şi eram fii din fire ai mâniei, ca şi ceilalţi). 4 Iar Dumnezeu bogat fiind întru milă, pentru cea multă a sa dragoste cu care ne-a iubit pre noi, 5 Şi fiind noi morţi cu păcatele, împreună ne-a înviat cu Hristos (în dar sunteţi mântuiţi). 6 Şi împreună cu dânsul ne-a sculat, şi ne-a pus a şedea întru cele Cereşti întru Hristos Iisus. 7 Ca să arate în veacurile cele viitoare bogăţia cea mare a darului său întru bunătate spre noi întru Hristos Iisus. 8 Că cu darul sunteţi mântuiţi prin credinţă; şi aceasta nu de la voi; al lui Dumnezeu este darul. 9 Nu din fapte, ca să nu se laude cineva. 10 Că a lui făptură suntem, zidiţi întru Hristos Iisus spre fapte bune, care mai înainte a gătit Dumnezeu, ca să umblăm întru ele.

11 Pentru aceea aduceţi-vă aminte că voi oarecând neamurile în trup, care vă chemaţi netăiere împrejur, de către ceea ce se chema tăiere împrejur în trup, făcută de mână. 12 Că eraţi întru acea vreme fără de Hristos, înstrăinaţi de petrecerea lui Israil, şi străini de aşezământurile făgăduinţei, nădejde neavând, şi fără de Dumnezeu în lume. 13 Iar acum întru Hristos Iisus, voi care oarecând eraţi departe, v-aţi făcut aproape prin Sângele lui Hristos. 14 Pentru că el este Pacea noastră, carele a făcut amândouă una, şi peretele cel din mijloc al zidului a sfărâmat, vrajba în Trupul său. 15 Legea poruncilor cu dogmele stricând; ca pre amândoi să-i zidească întru sine întru un om nou, făcând pace. 16 Şi pre amândoi să-i împace, întru un trup cu Dumnezeu prin Cruce, omorând vrajba întru dânsa. 17 Şi venind a bine vestit pace vouă celor de departe, şi celor de aproape. 18 Căci printr-însul avem amândoi apropierea întru un Duh către Tatăl. 19 Pentru aceea dar de acum nu mai sunteţi străini şi nemernici, ci împreună cetăţeni cu sfinţii, şi de aproape ai lui Dumnezeu. 20 Zidiţi fiind pre temelia Apostolilor, şi a Prorocilor, fiind Piatra cea din capul unghiului singur Iisus Hristos. 21 Întru care toată zidirea alcătuindu-se, creşte întru lăcaş sfânt întru Domnul. 22 Întru care şi voi împreună vă zidiţi, spre lăcaş al lui Dumnezeu întru Duhul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.