×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Galateni

Capitolul 6

1 Fraţilor, de va şi cădea vreun om în vreo greşeală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi pre unul ca acela cu duhul blândeţelor; păzindu-te pre tine, ca să nu cazi şi tu în ispită. 2 Purtaţi sarcinile unul altuia, şi aşa pliniţi legea lui Hristos. 3 Că de se socoteşte cineva că este ceva, nimic fiind, pre sine se înşală. 4 Iar fapta sa fieştecine să-şi ispitească, şi atunci întru sine numai va avea laudă, iar nu întru altul. 5 Că fieştecare sarcina sa îşi va purta.

6 Şi să împărtăşească cel ce se învaţă cuvântul, pre cel ce învaţă, întru toate bunătăţile. 7 Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu se batjocoreşte; că ce va semăna omul, aceea va şi secera. 8 Căci cel ce seamănă în trupul său, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă întru Duhul, din Duh va secera viaţa veşnică. 9 Şi făcând binele să nu slăbim, că la vremea sa vom secera neostenind. 10 Deci dar până când avem vreme, să facem bine către toţi, şi mai vârtos către cei ai noştri de o credinţă.

11 Vedeţi cu ce fel de slove am scris vouă cu mâna mea. 12 Câţi vor să se fălească în trup, aceia vă silesc pre voi să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu pătimească gonire despre Crucea lui Hristos. 13 Că nici singuri cei ce se taie împrejur păzesc legea; ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca în trupul vostru să se laude. 14 Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, fără numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care mie lumea s-a răstignit, şi eu lumii. 15 Că întru Hristos Iisus nici tăierea împrejur poate ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. 16 Şi câţi vor umbla cu canonul (dreptarul) acesta, pace peste ei, şi milă, şi peste Israilul lui Dumnezeu. 17 Iar mai mult mie nimeni să nu îmi facă supărare, că eu ranele Domnului Iisus pre trupul meu le port. 18 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu duhul vostru, fraţilor. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.