×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Galateni

Capitolul 5

1 Întru slobozenia dar, cu care Hristos pre noi ne-a slobozit, staţi, şi nu cu jugul robiei iarăşi vă cuprindeţi. 2 Iată eu Pavel zic vouă, că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nimic vouă nu va folosi. 3 Şi mărturisesc la tot omul ce se taie împrejur, că dator este să plinească toată legea. 4 Înzadarnici v-aţi făcut de către Hristos, cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin lege; din dar aţi căzut. 5 Că noi cu Duhul din credinţă, nădejdea dreptăţii aşteptăm. 6 Că întru Hristos Iisus nici tăierea împrejur poate ceva, nici netăierea împrejur; ci credinţa care se lucrează prin dragoste. 7 Alergaţi bine, cine v-a oprit să nu vă plecaţi adevărului? 8 Sfatul (îndemnarea) acesta nu este de la cel ce v-a chemat pre voi. 9 Puţin aluat toată frământătura dospeşte. 10 Eu am nădejde de voi întru Domnul, că alt nimic nu veţi gândi; iar cel ce vă tulbură pre voi, va purta judecata oricare va fi. 11 Iar eu fraţilor de propovăduiesc încă tăiere împrejur, pentru ce mai sunt gonit? Iată s-a surpat sminteala Crucii. 12 O de s-ar tăia (de s-ar scopi) de tot cei ce vă răzvrătesc pre voi.

13 Că voi la slobozenie v-aţi chemat, fraţilor, numai să nu daţi slobozenia voastră spre prilej trupului, ci prin dragoste să slujiţi unul altuia. 14 Că toată legea într-un cuvânt se plineşte: Adică, să iubeşti pre vecinul tău ca însuţi pre tine. 15 Iar de vă muşcaţi unul pre altul şi vă mâncaţi, căutaţi să nu vă mistuiţi unul de către altul.

16 Şi vă zic: Cu Duhul să umblaţi, şi pofta trupului să nu săvârşiţi. 17 Că trupul pofteşte împotriva Duhului; iar Duhul împotriva trupului. Şi aceştia se împotrivesc unul altuia, ca nu cele ce aţi voi, acestea să faceţi. 18 Şi de vă purtaţi cu Duhul, nu sunteţi sub lege. 19 Iar faptele trupului arătate sunt: Care sunt, preacurvia, curvia, necurăţia, înverşunarea. 20 Slujirea idolilor, fermecătoriile, vrăjbile, sfezile, zavistiile, mâniile, gâlcevile, împerecherile, eresurile. 21 Pizmele, uciderile, beţiile, ospeţele cele cu cântece, şi cele asemenea acestora; care mai înainte le spun vouă, precum am şi mai spus: Că cei ce fac unele ca acestea Împărăţia lui Dumnezeu nu o vor moşteni. 22 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţele, înfrânarea poftelor. 23 Împotriva acestora nu este lege. 24 Iar care sunt ai lui Hristos, trupul şi-au răstignit împreună cu patimile şi cu poftele. 25 De trăim cu Duhul, cu Duhul să şi umblăm. 26 Să nu fim măreţi în deşert, unul pre altul întărâtând, unul altuia pizmuind.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.