×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Galateni

Capitolul 4

1 Iară zic, în câtă vreme moştenitorul prunc este, nimic nu se osebeşte de slugă, stăpân tuturor fiind. 2 Ci sub epitropi şi iconomi este, până la vremea cea rânduită de tatăl său. 3 Aşa şi noi, când eram prunci, sub stihiile lumii eram robiţi. 4 Iar când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pre Fiul său cel născut din femeie, carele s-a făcut sub lege. 5 Ca pre cei de sub lege să-i răscumpere, ca să luăm moştenirea fiască. 6 Iar căci sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului său în inimile voastre, care strigă, Avva Părintele. 7 Pentru aceea nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, şi moştenitor eşti lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. 8 Ci atuncea necunoscând pre Dumnezeu, slujeaţi celor ce din fire nu sunt dumnezei. 9 Iar acum după ce aţi cunoscut pre Dumnezeu, iar mai vârtos după ce v-aţi cunoscut de Dumnezeu, cum vă întoarceţi iarăşi la cele slabe şi sărace stihii, cărora iarăşi de iznoavă voiţi a le sluji? 10 Zilele păziţi, şi lunile, şi vremile, şi anii. 11 Mă tem de voi, nu cumva în zadar să mă fi ostenit la voi.

12 Fiţi precum sunt eu, că şi eu am fost precum sunteţi voi. Fraţilor, rogu-vă pre voi, cu nimic nu m-aţi nedreptăţit. 13 Iar ştiţi că prin slăbiciunea trupului, am binevestit vouă întâi. 14 Şi ispita mea ce era în trupul meu nu o aţi defăimat, nici o aţi lepădat, ci ca pre un Înger al lui Dumnezeu m-aţi primit, ca pre Iisus Hristos. 15 Deci care era (unde este) fericirea voastră? Că mărturisesc vouă, că de ar fi fost cu putinţă, ochii voştri scoţându-i i-aţi fi dat mie. 16 Deci dar au vrăjmaş m-am făcut vouă, grăindu-vă vouă adevărul?

17 Vă râvnesc ei pre voi, nu bine; ci vor să vă osebească pre voi, ca să le urmaţi lor. 18 Iar bine este a urma (a fi râvniţi) pururea în lucrul bun, şi nu numai când suntem de faţă la voi.

19 Feţii mei, pre care iarăşi cu durere vă nasc, până ce se va închipui Hristos întru voi. 20 Şi aş vrea să fiu acum la voi, şi să îmi schimb glasul meu, că nu mă pricep de voi.

21 Spuneţi-mi cei ce voiţi să fiţi sub lege, legea nu o auziţi? 22 Pentru că scris este, că Avraam doi feciori a avut, unul din slujnică, iar altul din cea slobodă. 23 Ci cel din slujnică după trup s-a născut, iar cel din cea slobodă, prin făgăduinţă. 24 Care au altă înţelegere: Că acestea sunt cele două legi, una din muntele Sinai ce naşte spre robie, care este Agar. 25 Că Agar, muntele Sinai este în Arabia, şi se alătură cu Ierusalimul acest de acum, şi slujeşte cu feciorii săi. 26 Iar Ierusalimul cel de sus slobod este, care este maică nouă tuturor. 27 Că scris este: Veseleşte-te cea stearpă care nu naşti; glăsuieşte şi strigă ceea ce nu ai durere; că mai mulţi sunt fii celei pustii, decât ai celeia ce are bărbat. 28 Iar noi fraţilor, dupre Isaac fii ai făgăduinţei suntem. 29 Ci precum atunci cel ce se născuse dupre trup, gonea pre cel după duh, aşa şi acum. 30 Dar ce zice Scriptura? Goneşte pre slujnică şi pre feciorul ei; că nu va moşteni fiul slujnicei, cu fiul celei slobode. 31 Drept aceea, fraţilor, nu suntem fii ai slujnicii, ci ai celei slobode.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.