×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Galateni

Capitolul 1

1 Pavel Apostol nu de la oameni, nici prin om, ci prin Iisus Hristos, şi Dumnezeu Tatăl care l-a înviat pre el din morţi. 2 Şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, Bisericilor Galatiei: 3 Dar vouă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl, şi Domnul nostru Iisus Hristos. 4 Carele s-a dat pre sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pre noi dintru acest veac de acum rău, dupre voia lui Dumnezeu şi Tatălui nostru. 5 Căruia Slava în vecii vecilor, Amin.

6 Mă mir că aşa de curând vă mutaţi de la cel ce va chemat pre voi prin Darul lui Hristos, la altă Evanghelie. 7 Care nu este alta, fără numai sunt oarecare, ce vă tulbură pre voi, şi voiesc să strămute Evanghelia lui Hristos. 8 Ci măcar noi, sau Înger din Cer de vă va bine vesti vouă afară de ceea ce am bine vestit vouă, anatema să fie. 9 Precum am zis mai-nainte, şi acum iarăşi zic: Oricine de vă va bine vesti vouă, afară de ceea ce aţi luat, anatema să fie. 10 Că acum pre oameni aduc la adevăr, sau pre Dumnezeu? Sau caut oamenilor să plac? Că de aş plăcea încă oamenilor, nu aş fi slugă lui Hristos.

11 Şi arăt vouă fraţilor, Evanghelia ceea ce bine s-a vestit de mine, că nu este dupre om. 12 Că nici eu de la om o am luat pre aceasta, nici m-am învăţat; ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. 13 Că aţi auzit de petrecerea mea oarecând întru credinţa Iudaicească, că preste măsură goneam Biserica lui Dumnezeu, şi o stricam pre ea. 14 Şi spoream în credinţa Iudaicească mai mult decât mulţi din cei de o vârstă cu mine în neamul meu, foarte râvnitor fiind părinteştilor mele obiceiuri. 15 Iar când bine a voit Dumnezeu, cel ce m-a ales din pântecele maicii mele, şi m-a chemat prin Darul său, 16 Ca să descopere pre Fiul său întru mine, ca să-l binevestesc pre el întru neamuri, îndată nu m-am lipit de trup şi de sânge. 17 Nici m-am suit în Ierusalim, către Apostolii cei mai nainte de mine, ci m-am dus în Arabia, şi iarăşi m-am întors la Damasc. 18 Apoi după trei ani, m-am suit în Ierusalim, să văd pre Petru; şi m-am zăbovit la el cincisprezece zile. 19 Iar pre altul din Apostoli nu am văzut, fără numai pre Iacov fratele Domnului. 20 Iar cele ce scriu vouă, iată înaintea lui Dumnezeu, că nu mint. 21 După aceea am venit în laturile Siriei şi ale Ciliciei. 22 Şi eram necunoscut la faţă de Bisericile Iudeii cele întru Hristos. 23 Ci numai auzea, că cel ce ne gonea pre noi oarecând, acum bine vesteşte Credinţa care oarecând o pierdea. 24 Şi slăvea întru mine pre Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.