×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 9

1 Că pentru slujba cea către sfinţi, de prisosit este a scrie vouă. 2 Că ştiu osârdia voastră, cu care pentru voi mă laud către Macedoneni; că Ahaia s-a gătit din anul trecut, şi râvna cea din voi pre cei mai mulţi a îndemnat. 3 Şi am trimis pre fraţi, ca nu în deşert să fie lauda noastră cea pentru voi în partea aceasta, ca (precum am zis) să fiţi gata. 4 Ca nu cumva de vor veni împreună cu mine Macedonenii, şi vă vor afla pre voi negătiţi, să ne ruşinăm noi, (ca să nu zicem voi) întru starea aceasta a laudei. 5 Drept aceea de nevoie a fi am socotit, a îndemna pre fraţi ca să vie mai-nainte la voi, şi să gătească cea mai-nainte făgăduită a voastră blagoslovenie, ca să fie aceea gata aşa ca o blagoslovenie, iar nu ca o lăcomie.

6 Şi aceasta, cel ce seamănă cu scumpete, cu scumpete va şi secera; iar cel ce seamănă întru blagoslovenii, întru blagoslovenii va şi secera. 7 Fieştecare precum se îndură cu inima, nu dintru mâhnire, sau de silă; că pre dătătorul de bună voie iubeşte Dumnezeu. 8 Şi Puternic este Dumnezeu să prisosească tot darul întru voi, ca întru toate pururea toată îndestularea având, să prisosiţi spre tot lucrul bun. 9 (Precum este scris: Împărţit-au, dat-au săracilor, dreptatea lui rămâne în veac. 10 Iar cel ce dă sămânţă semănătorului, să vă dea şi pâine spre mâncare, şi să înmulţească sămânţa voastră, şi să crească roadele dreptăţii voastre). 11 Ca întru toate să vă îmbogăţiţi spre toată bunătatea (darea cea cu îndestulare), care lucrează prin noi mulţămită lui Dumnezeu. 12 Căci slujba ascultării acesteia, nu numai plineşte lipsele sfinţilor, ci şi prisoseşte prin multe mulţămite lui Dumnezeu. 13 (Prin adeverirea slujbei acesteia slăvind ei pre Dumnezeu, pentru ascultarea mărturisirii voastre la Evanghelia lui Hristos, şi pentru bunătatea împărtăşirii către dânşii, şi către toţi.) 14 Şi cu rugăciunea lor pentru voi; care vă doresc pre voi pentru Darul lui Dumnezeu cel prea mult întru voi. 15 Iar mulţămită lui Dumnezeu pentru Darul lui cel nespus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.