×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 8

1 Şi arătăm vouă, fraţilor, de darul lui Dumnezeu cel dat întru Bisericile Macedoniei. 2 Că întru ispită de necaz, prisosinţa bucuriei lor, şi sărăcia lor cea adâncă a sporit spre bogăţia bunătăţii lor. 3 Căci dupre putere (mărturisesc), şi preste putere voioşi (binevoitori) au fost. 4 Cu multă rugăminte rugându-ne pre noi ca să luăm darul şi împărtăşirea slujbei celei către sfinţi. 5 Şi nu precum aveam nădejde, ci singuri pre sine s-au dat întâi Domnului, şi nouă prin voia lui Dumnezeu. 6 Cât am rugat noi pre Tit, ca precum mai-nainte a început, aşa să şi săvârşească întru voi şi darul acesta.

7 Şi precum întru toate prisosiţi cu Credinţa, şi cu cuvântul, şi cu cunoştinţa, şi cu toată sârguinţa, şi cu dragostea voastră către noi, aşa şi întru darul acesta să prisosiţi. 8 Nu ca cum aş porunci grăiesc, ci prin sârguinţa altora, şi adeverinţa dragostei voastre dovedind. 9 Că ştiţi Darul Domnului nostru Iisus Hristos, că pentru voi a sărăcit bogat fiind, ca voi cu sărăcia lui să vă îmbogăţiţi. 10 Şi sfat întru aceasta vă dau: Că aceasta este vouă de folos, care nu numai a face, ci încă şi a vrea aţi început mai-nainte din anul trecut. 11 Iar acum şi a face să pliniţi; ca precum v-a fost osârdia a vrea, aşa să fie şi a plini dintru cele ce aveţi. 12 Că de este pusă înainte osârdia, pre cât are cineva, este bineprimită, iar nu pre cât nu are. 13 Că nu ca să fie altora odihnă, iar vouă necaz; ci dintru întocmire în vremea de acum, ca prisosinţa voastră să plinească lipsa acelora. 14 Ca şi prisosinţa acelora să plinească lipsa voastră, ca să fie întocmire. 15 Precum este scris: Celui cu cel mult, nu i-a prisosit; şi celui cu cel puţin, nu i-a lipsit.

16 Şi mulţămită fie lui Dumnezeu celui ce a dat această osârdie pentru voi în inima lui Tit. 17 Căci îndemnarea aceea o a primit, şi fiind mai osârduitor, de bună voie a ieşit la voi. 18 Şi am trimis împreună cu el şi pre fratele, a căruia lauda întru Evanghelie este prin toate Bisericile. 19 (Şi nu numai, ci şi hirotonisit este de Biserici, să fie soţie călătoriei noastre, cu darul acesta ce se slujeşte de noi, spre slava Domnului şi osârdia voastră). 20 Ferindu-ne de aceasta, ca să nu ne prihănească pre noi cineva întru această îndestulată şi mare strânsoare ce se slujeşte de noi. 21 Că facem purtare de grijă de cele bune, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor. 22 Şi am trimis împreună cu ei şi pre fratele nostru, pre carele l-am ispitit întru multe de multe ori că este osârduitor, iar acum cu mult mai osârduitor, pentru nădăjduirea cea multă spre voi. 23 Şi ori pentru Tit, părtaş mie este, şi întru voi împreună lucrător; ori fraţi ai noştri, Apostoli ai Bisericilor, Slava lui Hristos. 24 Drept aceea arătarea dragostei voastre, şi a laudei noastre pentru voi, spre dânşii să o arătaţi în faţa Bisericilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.