×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 7

1 Deci acestea făgăduinţe având iubiţilor, să ne curăţim pre noi de toată spurcăciunea trupului şi a duhului, făcând sfinţenie întru frica lui Dumnezeu.

2 Cuprindeţi-ne pre noi, pre nimeni nu am nedreptăţit, nimănui stricăciune nu am făcut, spre nimeni nu ne-am lăcomit. 3 Nu spre osândire zic; că am zis mai-nainte, că în inimile noastre sunteţi, ca împreună să murim, şi împreună să viem. 4 Multă îmi este îndrăzneala către voi. Multă îmi este lauda pentru voi; umplutu-m-am de mângâiere, de prisosit am bucurie întru tot necazul nostru. 5 Că venind noi în Macedonia, nici o odihnă nu a avut trupul nostru, ci întru toate am fost necăjiţi: Din afară războaie, dinlăuntru temeri. 6 Ci cel ce mângâie pre cei smeriţi, ne-a mângâiat pre noi Dumnezeu cu venirea lui Tit. 7 Şi nu numai cu venirea lui, ci şi cu mângâierea, cu care s-a mângâiat de voi, spunându-ne nouă dorirea voastră, plângerea voastră, râvna voastră pentru mine, cât eu mai mult m-am bucurat. 8 Pentru aceea de v-am şi întristat pre voi prin epistolie, nu mă căiesc, măcar de mă şi căiam; că văd că epistolia aceea, măcar de v-a şi întristat la o vreme. 9 Acum mă bucur, nu căci v-aţi fost întristat, ci căci v-aţi fost întristat spre pocăinţă; că v-aţi fost întristat dupre Dumnezeu, ca întru nimic să nu vă păgubiţi de către noi. 10 Că întristarea care este dupre Dumnezeu, pocăinţă spre mântuire fără de căinţă lucrează; iar întristarea lumii moarte lucrează. 11 Că iată aceasta singură, căci dupre Dumnezeu v-aţi întristat voi, câtă sârguinţă a făcut întru voi, ci (şi) răspuns, ci (şi) mânie, ci (şi) frică, ci (şi) dorinţă, ci (şi) râvnă, ci (şi) izbândă; întru toate v-aţi arătat pre voi, curaţi a fi întru acest lucru. 12 Deci de am şi scris vouă, nu pentru cel ce a nedreptăţit, nici pentru cel ce s-a nedreptăţit; ci ca să se arate către voi sârguinţa noastră cea pentru voi înaintea lui Dumnezeu. 13 Pentru aceasta ne-am mângâiat de mângâierea voastră, iar mult mai vârtos ne-am bucurat de bucuria lui Tit, că s-a odihnit duhul lui de către voi toţi. 14 Că ori de ce m-am lăudat înaintea lui pentru voi, nu m-am ruşinat; ci precum toate întru adevăr le-am grăit vouă, aşa şi lauda noastră ce a fost către Tit, adevărată s-a făcut. 15 Şi inima lui mai mult este spre voi aducându-şi aminte de ascultarea voastră a tuturor, că cu frică şi cu cutremur l-aţi primit pre el. 16 Mă bucur că de toate am nădejde spre voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.