×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 6

1 Şi împreună lucrând, vă şi rugăm, ca nu în deşert darul lui Dumnezeu să primiţi voi. 2 Că zice: În vreme primită te-am ascultat, şi în ziua mântuirii ţi-am ajutat ţie; iată acum este vreme bine primită, iată acum este ziua mântuirii. 3 Nici o sminteală întru nimic dând, ca slujba noastră să fie fără prihană. 4 Ci întru toate punându-ne pre noi înainte ca slujitori ai lui Dumnezeu, întru multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări. 5 Întru bătăi, în temniţe, în neaşezări, în ostenele, în privegheri, în posturi. 6 Întru curăţie, întru cunoştinţă, întru îndelunga răbdare, în bunătate, întru Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică. 7 Întru cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii cele de-a dreapta şi cele de-a stânga. 8 Prin slavă şi necinste, prin grăire de rău şi laudă, ca nişte înşelători, şi adevăraţi. 9 Ca nişte necunoscuţi, şi cunoscuţi; ca cei murim, şi iată suntem vii; ca nişte pedepsiţi, şi nu omorâţi. 10 Ca nişte întristaţi, iar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, iar pre mulţi îmbogăţind; ca nimic având, şi toate avându-le.

11 Gura noastră s-a deschis către voi Corinteni, inima noastră s-a lărgit. 12 Nu vă strâmtoraţi întru noi, ci vă strâmtoraţi în pântecele vostru. 13 Pentru aceeaşi răsplătire, ca unor fii vă grăiesc, lărgiţi-vă şi voi.

14 Nu vă înjugaţi întru alt jug cu cei necredincioşi. Că ce împărtăşire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împreunare are lumina cu întunericul? 15 Sau ce unire are Hristos cu Veliar? Sau ce parte este credinciosului cu cel necredincios? 16 Sau ce însoţire este Bisericii lui Dumnezeu cu idolii? Că voi sunteţi Biserica lui Dumnezeu celui Viu, precum a zis Dumnezeu: Că voi locui întru ei, şi voi umbla; şi voi fi lor Dumnezeu, şi ei îmi vor fi mie norod. 17 Pentru aceea ieşiţi din mijlocul lor, şi vă osebiţi, zice Domnul; şi de necurăţie să nu vă atingeţi, şi eu voi primi pre voi. 18 Şi voi fi vouă Tată, şi voi veţi fi mie fii, şi fete, zice Domnul Atotţiitorul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.