×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 5

1 Că ştim că de se va strica casa noastră cea pământească a cortului acestuia, zidire de la Dumnezeu avem, casă nefăcută de mână, veşnică în Ceruri. 2 Că de aceasta suspinăm, dorind să ne îmbrăcăm întru lăcaşul nostru cel din Cer. 3 Dacă şi după ce ne vom îmbrăca, nu ne vom afla goi. 4 Că cei ce suntem în cortul acesta suspinăm îngreunându-ne, pentru că nu voim să ne dezbrăcăm, ci să ne îmbrăcăm; ca ce este muritor să se înghită de viaţă. 5 Iar cel ce ne-a făcut pre noi spre însăşi aceasta Dumnezeu este, care a şi dat nouă arvuna Duhului. 6 Îndrăznind drept aceea pururea, şi ştiind, că petrecând în trup suntem depărtaţi de la Domnul. 7 (Că prin credinţă umblăm, iar nu prin vedere). 8 Nădăjduim, şi bine voim, mai bine să fim depărtaţi de trup, şi să petrecem cu Domnul. 9 Pentru aceea ne şi nevoim, ca ori petrecând, ori depărtaţi fiind, să fim plăcuţi lui.

10 Pentru că noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea divanului lui Hristos, ca să ia fieştecare după cum a făcut, cele ce s-au lucrat prin trup, ori bine, ori rău. 11 Ştiind dar Frica Domnului, pre oameni aducem la adevăr, iar lui Dumnezeu arătaţi suntem; şi nădăjduim că şi întru ştiinţele voastre suntem arătaţi. 12 Că nu ne lăudăm iarăşi pre noi înaintea voastră, ci pricină dăm vouă de laudă pentru noi, ca să aveţi spre cei ce se laudă în faţă, iar nu în inimă. 13 Că ori de ne-am ieşit din minte, lui Dumnezeu; ori de suntem întregi la minte, vouă.

14 Că dragostea lui Hristos ne ţine pre noi, socotind aceasta, că de a murit unul pentru toţi, iată dar toţi au murit. 15 Şi pentru toţi a murit, ca cei ce viază să nu mai vieze loruşi, ci celui ce a murit pentru ei, şi a înviat. 16 Pentru aceea noi de acum pre nimeni nu ştim dupre trup, iar de am şi ştiut pre Hristos dupre trup, dar de acum nu îl mai ştim. 17 Deci dar oricare s-a făcut întru Hristos, făptură nouă este. Cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi. 18 Şi toate de la Dumnezeu, care ne-a împăcat pre noi luişi prin Iisus Hristos, şi a dat nouă slujba împăcării. 19 Pentru că Dumnezeu era întru Hristos, împăcând lumea luişi, nesocotind lor păcatele lor, şi punând întru noi cuvântul împăcării. 20 Drept aceea în locul lui Hristos vă rugăm, ca cum Dumnezeu s-ar ruga prin noi: Rugămu-vă în locul lui Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu. 21 Pentru că pre cel ce nu a cunoscut păcat, pentru noi păcat l-a făcut, ca noi să ne facem dreptatea lui Dumnezeu întru dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.