×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 3

1 Au doară începem iarăşi pre noi a ne lăuda (a ne face cunoscuţi)? Au doară ne trebuiesc (precum oarecărora) cărţi de laudă către voi, sau de la voi de laudă? 2 Cartea noastră voi sunteţi scrisă în inimile noastre, care se ştie şi se citeşte de toţi oamenii. 3 Arătându-vă că sunteţi carte a lui Hristos, cea slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu celui Viu, nu în table de piatră, ci în tablele inimii cele trupeşti.

4 Şi nădejde ca aceasta avem prin Hristos către Dumnezeu. 5 Nu că vrednici suntem a cugeta ceva de la noi, ca dintru noi; ci vrednicia noastră este de la Dumnezeu.

6 Carele ne-a şi învrednicit pre noi a fi slujitori legii noi, nu slovei, ci duhului; că slova omoară, iar duhul face viu. 7 Iar dacă slujba morţii cea închipuită cu slove în pietre s-a făcut cu slavă, cât nu puteau fiii lui Israil să caute la faţa lui Moise, pentru slava feţei lui cea trecătoare, 8 Cum nu mai mult slujba duhului va fi cu slavă? 9 Că de a fost slujba osândirii slavă, cu mult mai vârtos prisoseşte slujba dreptăţii întru slavă. 10 Căci nici s-a slăvit ceea ce era slăvită, întru această parte, pentru slava cea covârşitoare. 11 Că de a fost cea trecătoare, prin slavă; cu mult mai vârtos cea netrecătoare va fi întru slavă. 12 Drept aceea având nădejde ca aceasta, multă îndrăznire întrebuinţăm. 13 Şi nu precum Moise punea acoperământ preste faţa sa, ca să nu caute fiii lui Israil la sfârşitul celei ce era trecătoare. 14 Ci s-au orbit înţelegerile lor; că până astăzi acelaşi acoperământ întru citirea legii vechi rămâne, nedescoperindu-se că întru Hristos se strică. 15 Ci până astăzi când se citeşte Moise, acoperământ pre inima lor zace. 16 Iar când se vor întoarce către Domnul, se va lua acoperământul. 17 Iar Domn Duhul este; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18 Iar noi toţi cu faţă descoperită Slava Domnului ca prin oglindă privind, spre acelaşi chip ne prefacem, din slavă în slavă, ca de la Domnul Duhul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.