×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 2

1 Şi am judecat acesta întru mine, ca să nu mai viu iarăşi cu întristare la voi. 2 Măcar de vă şi întristez eu pre voi, dar care este cel ce mă veseleşte pre mine, fără numai cel ce se întristează de la mine? 3 Şi am scris vouă aceasta, ca nu dacă voi veni să am întristare, de cele ce mi se cădea să mă bucur, având nădejde spre voi toţi, că bucuria mea a voastră a tuturor este. 4 Că din multă scârbă şi necaz al inimii am scris vouă cu multe lăcrămi; nu ca să vă întristaţi, ci ca să cunoaşteţi dragostea care am mai mult spre voi.

5 Iar de m-a întristat cineva, nu pre mine a întristat, ci din parte, ca să nu vă îngreunez pre voi pre toţi. 6 Că destul este unuia ca acesta certarea aceasta, care este de către mulţi. 7 Cât împrotivă mai mult să-i dăruiţi, şi să-l mângâiaţi; ca nu cumva pentru mai multă mâhnire să se înghită unul ca acela. 8 Pentru aceea vă rog pre voi să întăriţi spre acela dragoste. 9 Că pentru aceasta am şi scris, ca să cunosc cugetul vostru, de sunteţi întru toate ascultători. 10 Iar căruia dăruiţi ceva, şi eu; că şi eu de am dăruit ceva, căruia am dăruit, pentru voi în faţa lui Hristos; ca să nu fim cuprinşi de satana. 11 Că nu este să nu ştim înţelegerile (amăgiturile) lui.

12 Şi venind în Troada pentru Evanghelia lui Hristos, şi uşă mare deschisă fiind mie întru Domnul, nu am avut odihnă cu duhul meu, neaflând eu pre Tit fratele meu. 13 Ci lăsându-i (luând ziua bună) pre dânşii, am mers în Macedonia. 14 Iar mulţămită lui Dumnezeu, celui ce ne face pre noi pururea biruitori întru Hristos, şi arată mireasma cunoştinţei sale prin noi în tot locul. 15 Că a lui Hristos bună mireazmă suntem lui Dumnezeu întru cei ce se mântuiesc, şi întru cei ce pier. 16 Unora adică mireazmă a morţii spre moarte; iar altora mireazmă a vieţii spre viaţă. Şi spre acestea cine este vrednic? 17 Pentru că nu suntem ca cei mulţi care cârciumăresc (amesteacă) cuvântul lui Dumnezeu; ci ca din curăţie, ci ca de la Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu întru Hristos grăim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.