×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 13

1 Iată a treia oară cu aceasta viu la voi; în gura a două şi a trei mărturii va sta tot graiul. 2 Am zis mai-nainte, şi iarăşi zic mai-nainte, precum când am fost de faţă la voi a doua oară, şi acum nefiind de faţă, scriu celor ce mai-nainte au greşit, şi celorlalţi tuturor; că de voi veni iarăşi, nu voi cruţa. 3 De vreme ce căutaţi ispitire a lui Hristos celui ce grăieşte întru mine, care la voi nu este neputincios, ci puternic întru voi. 4 Că de s-a şi răstignit dintru neputinţă, dar este Viu din puterea lui Dumnezeu; pentru că şi noi suntem neputincioşi întru El, ci vom fi vii împreună cu dânsul din puterea lui Dumnezeu spre voi. 5 Pre voi înşivă vă ispitiţi de sunteţi întru credinţă, pre voi înşivă vă cercaţi; au nu vă cunoaşteţi pre voi, că Iisus Hristos este întru voi? Fără numai de sunteţi netrebnici. 6 Ci nădăjduiesc că veţi cunoaşte, că noi nu suntem netrebnici. 7 Iar mă rog lui Dumnezeu să nu faceţi nici un rău; nu ca să ne arătăm noi lămuriţi, ci ca să faceţi voi binele, iar noi ca nişte netrebnici să fim. 8 Că nu putem ceva împrotiva adevărului, ci pentru adevărul. 9 Că ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari; de aceasta ne şi rugăm, pentru a voastră întemeiere. 10 Pentru aceasta acestea scriu nefiind de faţă la voi, ca fiind de faţă să nu fac cu asprime, dupre puterea care mi-a dat mie Domnul spre zidire, iar nu spre surpare.

11 Deci, fraţilor, bucuraţi-vă, fiţi desăvârşit, mâgâiaţi-vă, aceiaşi cugetaţi, pace să aveţi; şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. 12 Închinaţi-vă unul altuia cu sărutare sfântă. 13 Închină-se vouă toţi sfinţii. 14 Darul Domnului nostru Iisus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, cu voi cu toţi, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.