×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 12

1 Însă a mă lăuda nu îmi este de folos, că voi veni întru vedeniile şi descoperirile Domnului. 2 Ştiu pre un om întru Hristos, mai-nainte cu paisprezece ani (sau în trup, nu ştiu; sau afară de trup, nu ştiu; Dumnezeu ştie), că s-a răpit unul ca acesta până la al treilea Cer. 3 Şi ştiu pre acest om (sau în trup nu ştiu, sau afară de trup, nu ştiu; Dumnezeu ştie), 4 Că s-a răpit în Rai, şi a auzit cuvinte nespuse, care nu este slobod omului a le grăi. 5 Pentru unul ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine nu mă voi lăuda, fără numai întru neputinţele mele. 6 Că de voi şi vrea să mă laud, nu voi fi fără de minte, că adevărul voi grăi; iară las, ca să nu cugete cineva de mine mai mult decât vede, sau aude ceva de la mine. 7 Şi pentru mulţimea arătărilor, ca să nu mă înalţ, datu-mi-s-a mie îmbolditor trupului, îngerul satanei, ca să mă bată peste obraz, ca să nu mă înalţ. 8 Pentru aceasta de trei ori pre Domnul am rugat, ca să-l depărteze de la mine. 9 Şi mi-a zis mie: Destul îţi este ţie Darul meu; că Puterea mea întru neputinţă se săvârşeşte. Deci cu dulceaţă mă voi lăuda mai mult întru neputinţele mele, ca să locuiască întru mine Puterea lui Hristos. 10 Pentru aceea binevoiesc întru neputinţe, întru defăimări, în nevoi, în goane, întru strâmtorări pentru Hristos; căci când slăbesc, atunci sunt tare.

11 Făcutu-m-am fără de minte lăudându-mă, voi m-aţi silit; că mie mi se cădea să fiu lăudat de către voi, că cu nimic nu sunt mai de jos decât Apostolii cei mai mari, măcar că nimic sunt. 12 Că semnele Apostolului s-au lucrat întru voi, întru toată răbdarea, prin semne, şi minuni, şi puteri. 13 Că ce este de care să fiţi mai lipsiţi decât celelalte Biserici; fără numai că eu nu v-am făcut supărare? Dăruiţi-mi mie nedreptatea aceasta. 14 Iată a treia oară cu aceasta gata sunt a veni la voi, şi nu voi supăra pre voi, că nu caut ale voastre, ci pre voi; că nu sunt datori fiii să agonisească părinţilor, ci părinţii fiilor. 15 Iar eu prea cu dulceaţă voi cheltui, şi mă voi cheltui şi pre mine pentru sufletele voastre; măcar că mai mult iubindu-vă pre voi, mai puţin sunt iubit de voi. 16 Ci fie, eu nu v-am îngreunat pre voi, ci fiind isteţ, cu meşteşug v-am prins pre voi. 17 Au doară prin cineva din cei ce am trimis la voi v-am jefuit pre voi? 18 Am rugat pre Tit, şi împreună cu el am trimis pre fratele, au doară v-a jefuit ceva Tit? Au nu cu acelaşi Duh am umblat? Au nu pre aceleaşi urme?

19 Au iar vă pare că ne îndreptăm înaintea voastră? Înaintea lui Dumnezeu întru Hristos grăim; şi acestea toate, iubiţii mei, pentru a voastră zidire. 20 Că mă tem nu cumva dacă voi veni, să vă aflu pre voi precum nu voiesc; şi eu să mă aflu vouă precum nu voiţi; nu cumva să fie prigoniri, pizme, mânii, sfăzi, clevetiri, şoptiri, semeţii, netocmiri. 21 Nu cumva iarăşi dacă voi veni să mă smerească Dumnezeul meu la voi, şi voi plânge pre mulţi care au greşit mai-nainte, şi nu s-au pocăit de necurăţia, şi curvia, şi spurcăciunea care au făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.