×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 10

1 Şi însumi eu Pavel vă rog pre voi, prin blândeţele şi liniştirea lui Hristos; care de faţă sunt smerit între voi, iar depărtat fiind îndrăznesc spre voi. 2 Şi vă rog pre voi ca şi de faţă fiind să nu îndrăznesc cu îndrăznirea, cu care socotesc să îndrăznesc împrotiva unora, care ne socotesc pre noi că umblăm după trup. 3 Că în trup umblând, nu ne oştim trupeşte. 4 (Că armele oştirii noastre nu sunt trupeşti, ci puternice lui Dumnezeu, spre surparea tăriilor). 5 Surpând izvodirile minţii, şi toată înălţarea ce se ridică împotriva ştiinţei lui Dumnezeu, şi robind toată înţelegerea spre ascultarea lui Hristos. 6 Şi gata având a pedepsi toată neascultarea, când se va plini ascultarea voastră.

7 La cele din faţă vă uitaţi? De se nădăjduieşte cineva că este al lui Hristos, aceasta să gândească iarăşi de la sine, că precum el este al lui Hristos, aşa şi noi ai lui Hristos suntem. 8 Că de mă voi şi lăuda ceva mai mult pentru puterea noastră, care ne-a dat Domnul nouă, spre zidire iar nu spre risipirea voastră, nu mă voi ruşina. 9 Ci ca să nu mă arăt, ca cum v-aş speria pre voi prin scrisori. 10 Că Epistoliile, zice, grele sunt şi tari; iar venirea trupului este slabă şi cuvântul defăimat. 11 Aceasta să socotească unul ca acela, că în ce chip suntem cu cuvântul prin Epistolii, nefiind de faţă, întru acest chip suntem şi de faţă cu lucrurile. 12 Că nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne amestecăm cu unii ce se laudă pre sineşi singuri; ci aceia între sine pre sineşi măsurându-se, şi asemănându-se pre sine loruşi, nu pricep. 13 Iar noi nu întru cele ce sunt peste măsură ne vom lăuda, ci după măsura îndreptarului cu care ne-a măsurat nouă Dumnezeu măsură, să ajungă şi până la voi. 14 Că nu ca cum nu am fi ajuns la voi, mai mult ne întindem pre noi, că şi până la voi am ajuns cu Evanghelia lui Hristos. 15 Nu întru cele ce sunt preste măsură lăudându-ne în osteneli străine, ci având nădejde, că crescând credinţa voastră, ne vom mări întru voi dupre îndreptarul nostru de prisosit. 16 Ca şi în părţile cele mai departe de voi să propovăduim Evanghelia, nu întru îndreptar străin în cele gata să ne lăudăm. 17 Iar cel ce se laudă, întru Domnul să se laude. 18 Că nu cel ce se laudă pre sine este ales, ci pre carele Domnul îl laudă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.