×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea a doua către Corinteni

Capitolul 1

1 Pavel Apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi Timotei fratele, Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, împreună cu toţi sfinţii, care sunt în toată Ahaia. 2 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.

3 Bine este cuvântat Dumnezeu, şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor, şi Dumnezeul a toată mângâierea. 4 Cel ce ne mângâie pre noi întru tot necazul nostru, ca să putem şi noi mângâia pre cei ce sunt întru tot necazul, prin mângâierea cu care ne mângâiem noi de la Dumnezeu. 5 Că precum prisosesc patimile lui Hristos întru noi, aşa prin Hristos prisoseşte şi mângâierea noastră. 6 Şi ori de pătimim necaz, pentru a voastră mângâiere şi mântuire, ceea ce se lucrează întru răbdarea acestoraşi patimi, care şi noi pătimim; ori de ne mângâiem, pentru a voastră mângâiere şi mântuire. 7 Şi nădejdea voastră este adeverită pentru voi, ştiind că precum sunteţi părtaşi patimilor noastre, aşa şi mângâierii. 8 Că nu voim să nu ştiţi voi, fraţilor, pentru necazul nostru ce s-a făcut nouă în Asia, că preste măsură am fost îngreoiaţi şi preste putinţă, cât nu aveam noi nădejde nici de viaţă. 9 Ci singuri întru noi judecata morţii am avut, ca să nu fim nădăjduindu-ne spre noi, ci întru Dumnezeu cel ce înviază morţii. 10 Carele dintru moarte ca aceasta ne-a izbăvit pre noi, şi ne izbăveşte, întru carele nădăjduim că încă ne va şi mai izbăvi. 11 Ajutorând şi voi pentru noi cu rugăciunea, ca despre multe feţe darul cel către noi prin mulţi să se mulţămească pentru noi.

12 Că lauda noastră aceasta este, mărturia ştiinţei noastre, că întru dreptate (neviclenie) şi întru curăţie Dumnezeiască, iar nu întru înţelepciune trupească, ci întru darul lui Dumnezeu am petrecut în lume, şi mai mult la voi. 13 Că nu scriem vouă altele, fără numai cele ce citiţi, sau şi ştiţi, şi am nădejde că şi până în sfârşit veţi cunoaşte. 14 Precum ne-aţi şi cunoscut pre noi din parte. Că lauda voastră suntem, precum şi voi a noastră în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. 15 Şi cu această nădejde vroiam mai înainte să viu la voi, ca să aveţi al doilea dar. 16 Şi prin voi să trec la Macedonia, şi iarăşi din Macedonia să viu la voi, şi voi să mă petreceţi în Iudeea. 17 Deci aceasta vrând, au doară uşurarea minţii am întrebuinţat? Sau cele ce sfătuiesc, trupeşte le sfătuiesc? Ca să fie la mine ce este aşa, aşa; şi ce nu, nu? 18 Iar credincios este Dumnezeu, că cuvântul nostru ce a fost către voi, nu a fost aşa, şi nu. 19 Că Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, cel propovăduit întru voi prin noi, prin mine, şi prin Siluan, şi prin Timotei, nu a fost aşa, şi nu, ci aşa întru el a fost. 20 (Căci câte sunt făgăduinţele lui Dumnezeu, întru el au pre aşa, şi întru el pre Amin,) spre slava lui Dumnezeu prin noi. 21 Iar cela ce ne adeverează pre noi, împreună cu voi întru Hristos, şi ne-a uns pre noi, Dumnezeu este. 22 Carele ne-a şi pecetluit pre noi, şi a dat arvuna Duhului întru inimile noastre. 23 Şi eu martor pre Dumnezeu chem asupra sufletului meu, că cruţându-vă pre voi nu am venit până acum în Corint. 24 Nu că doar avem stăpânire preste credinţa voastră, ci căci suntem împreună lucrători bucuriei voastre; că cu credinţa staţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.