×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 9

1 Au nu sunt Apostol? Au nu sunt slobod? Au nu pre Iisus Hristos Domnul l-am văzut? Au nu lucrul meu voi sunteţi întru Domnul? 2 De nu sunt Apostol altora, dar vouă sunt; că pecetea apostoliei mele, voi sunteţi întru Domnul. 3 Răspunsul meu la cei ce mă cercetează pre mine, acesta este. 4 Au nu avem putere a mânca şi a bea? 5 Au nu avem putere pre o soră femeie a purta, ca şi ceilalţi Apostoli, şi Fraţii Domnului, şi Kefa? 6 Au numai eu singur şi Varnava nu avem putere a nu lucra? 7 Cine slujeşte în oaste vreodată cu leafa sa? Sau cine sădeşte vie, şi din roada ei nu mănâncă? Sau cine paşte turmă, şi din laptele ei nu mănâncă? 8 Au doară dupre om acestea grăiesc? Au nu şi legea acestea zice? 9 Că în legea lui Moise scris este: Să nu legi gura boului ce treieră. Au doară de boi se grijeşte Dumnezeu? 10 Au doară pentru noi cu adevărat zice: Că pentru noi s-a scris: Ca întru nădejde cel ce ară, dator este să are; şi cel ce treieră, de nădejdea sa trebuie să aibă parte, întru nădejde. 11 Dacă am semănat noi vouă cele duhovniceşti, au mare lucru este, de vom secera noi ale voastre cele trupeşti? 12 Dacă au parte alţii de puterea voastră, au nu mai vârtos noi? Ci nu am făcut dupre puterea aceasta; ci toate le răbdăm ca să nu dăm vreo zăticnire (piedică) Evangheliei lui Hristos. 13 Au nu ştiţi că cei ce lucrează cele sfinte, din Biserică mănâncă? Şi care slujesc Oltarului, cu Oltarul se împărtăşesc (împărţesc)? 14 Aşa şi Domnul a rânduit celor ce propovăduiesc Evanghelia, din Evanghelie să trăiască.

15 Iar eu nici una de acestea nu am făcut. Şi nu am scris acestea ca aşa să se facă întru mine; că mai bine îmi este a muri decât lauda mea să o facă cineva înzadarnică. 16 Că de binevestesc, nu îmi este mie laudă, că nevoie îmi zace asupra. Iar amar mie este de nu voi binevesti. 17 Că de fac aceasta de voie, plată am; iar dacă de silă, dregătorie îmi este mie încredinţată. 18 Care dar este plata? Ca binevestind, fără plată să pun Evanghelia lui Hristos, ca să nu fac eu dupre puterea mea întru buna vestire. 19 Că slobod fiind de toate, tuturor m-am făcut rob; ca pre cei mai mulţi să dobândesc. 20 Că m-am făcut Iudeilor ca un Iudeu, ca pre Iudei să-i dobândesc. 21 Celor de sub lege, ca un supus legii, nefiind sub lege, ca pre cei de sub lege să dobândesc. Celor fără de lege, ca un fără de lege (nefiind fără de lege lui Dumnezeu, ci întru lege lui Hristos), ca să dobândesc pre cei fără de lege. 22 M-am făcut celor neputincioşi ca un neputincios, ca pre cei neputincioşi să dobândesc. Tuturor toate m-am făcut, ca oricum (negreşit) pre vreunii să mântuiesc. 23 Şi aceasta fac pentru Evanghelie, ca împreună părtaş ei să mă fac. 24 Au nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de priveală, toţi adică aleargă, dar unul ia darul? Aşa să alergaţi, ca să apucaţi. 25 Iar tot cel ce se nevoieşte, de toate se înfrânează. Şi aceia adică ca să ia cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. 26 Eu drept aceea aşa alerg, nu ca cum nu aş şti; aşa dau război, nu ca cum aş fi bătând văzduhul. 27 Ci îmi chinuiesc trupul meu şi îl supun robiei; ca nu cumva altora propovăduind, însumi să mă fac netrebnic.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.