×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 8

1 Iar pentru cele ce se jertfesc idolilor, ştim, că toţi avem cunoştinţă, însă cunoştinţa face semeţ, iar dragostea zideşte. 2 Iar de i se pare cuiva că ştie ceva, încă nimic nu a cunoscut, precum se cade a cunoaşte. 3 Iar de iubeşte cineva pre Dumnezeu, acela cunoscut este de dânsul. 4 Iar pentru mâncarea jertfelor idoleşti, ştim că idolul nimic nu este în lume; şi cum că nu este alt Dumnezeu fără numai unul. 5 Pentru că deşi sunt care se zic dumnezei, ori în Cer, ori pre pământ, (precum sunt dumnezei mulţi, şi domni mulţi). 6 Ci nouă un Dumnezeu este Tatăl, dintru care sunt toate, şi noi întru dânsul; şi unul Domnul Iisus Hristos prin care sunt toate, şi noi printr-însul. 7 Ci nu este întru toţi cunoştinţa; iar oarecare cu ştiinţa idolului până acum, ca o jertfă idolească mănâncă, şi ştiinţa lor fiind slabă se spurcă. 8 Iar mâncarea nu ne va pune pre noi înaintea lui Dumnezeu. Că nici de vom mânca ne prisoseşte, nici de nu vom mânca, ne lipseşte. 9 Ci vedeţi ca nu cumva slobozenia voastră aceasta, să fie sminteală celor neputincioşi din fraţi. 10 Că de te va vedea cineva pre tine cel ce ai cunoştinţă, şezând în capiştea idolilor, au nu ştiinţa lui slab fiind, se va întări ca să mănânce jertfele idoleşti? 11 Şi va pieri fratele tău cel neputincios pentru cunoştinţa ta, pentru care Hristos a murit. 12 Şi aşa greşind împrotiva fraţilor, şi bătând ştiinţa lor cea neputincioasă, împrotiva lui Hristos greşiţi. 13 Pentru aceea dacă face mâncarea sminteală fratelui meu, nu voi mânca carne în veac, ca să nu fac sminteală fratelui meu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.