×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 6

1 Au doară îndrăzneşte cineva din voi, având vreo pâră împotriva altuia, a se judeca la cei nedrepţi, şi nu la cei sfinţi? 2 Au nu ştiţi că sfinţii vor să judece lumea? Şi de se judecă întru voi lumea, nevrednici sunteţi de judecăţi mai mici. 3 Au nu ştiţi că pre Îngeri vom să judecăm, cu cât mai vârtos cele lumeşti? 4 Deci de aveţi judecăţi lumeşti, pre cei nebăgaţi în seamă întru adunare, să-i puneţi să judece. 5 Şi aceasta ca să vă ruşinaţi zic vouă; aşa nu este între voi înţelept nici unul, carele să poată judeca între fratele său? 6 Ci frate cu frate se judecă, şi aceasta la necredincioşi? 7 Deci dar cu adevărat păcat este vouă, căci judecăţi aveţi între voi. Pentru ce mai bine nu suferiţi strâmbătatea? Pentru ce mai bine nu răbdaţi paguba? 8 Ci voi înşivă faceţi strâmbătate, şi aduceţi pagubă, şi mai vârtos fraţilor.

9 Au nu ştiţi, că nedrepţii Împărăţia lui Dumnezeu nu o vor moşteni? Nu vă înşelaţi: Nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici preacurvarii, nici malahenii, nici sodomenii, 10 Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici ocărâtorii, nici răpitorii, Împărăţia lui Dumnezeu nu o vor moşteni. 11 Şi acestea unii aţi fost; ci v-aţi spălat, ci v-aţi sfinţit, ci v-aţi îndreptat întru Numele Domnului Iisus, şi întru Duhul Dumnezeului nostru. 12 Toate îmi sunt slobode, dar nu toate îmi sunt de folos; toate îmi sunt slobode, ci eu nu voi să fiu biruit de ceva. 13 Bucatele pântecelui, şi pântecele bucatelor; iar Dumnezeu şi pre acela şi pre acelea va strica. Iar trupul nu curviei, ci Domnului, şi Domnul trupului. 14 Iar Dumnezeu şi pre Domnul l-a sculat, şi pre noi ne va scula cu puterea sa. 15 Dar nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulările lui Hristos? Deci dar pre mădulările lui Hristos le voi face mădulări ale curviei? Să nu fie. 16 Au nu ştiţi că cel ce se lipeşte de curvă un trup este? Că vor fi, zice, amândoi un trup. 17 Iar cel ce se lipeşte de Domnul, un duh este. 18 Fugiţi de curvie. Că tot păcatul carele va face omul afară de trup este; iar cel ce curveşte, întru al său trup greşeşte. 19 Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfânt ce locuieşte întru voi, pre carele îl aveţi de la Dumnezeu, şi nu sunteţi ai voştri? 20 Că sunteţi cumpăraţi cu preţ. Proslăviţi dar pre Dumnezeu în trupul vostru, şi întru duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.