×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 5

1 Cu adevărat se aude între voi curvie, şi curvie ca aceea, care nici între păgâni nu se numeşte, ca să aibă cineva pre femeia tătâne-său. 2 Şi voi v-aţi semeţit, şi nu mai bine aţi plâns, ca să se ridice din mijlocul vostru, cel ce a făcut fapta aceasta.

3 Eu dar nefiind la voi cu trupul, iar cu Duhul fiind de faţă acolo, iată am judecat ca cum aş fi de faţă, pre cel ce a făcut aceasta aşa. 4 Întru Numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi şi duhul meu, cu Puterea Domnului nostru Iisus Hristos, 5 Să daţi pre unul ca acela satanei spre chinuirea trupului, ca duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus. 6 Nu este bună lauda voastră. Au nu ştiţi că puţin aluat toată frământătura dospeşte? 7 Curăţiţi dar aluatul cei vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum sunteţi fără de aluat. Că Paştile noastre Hristos pentru noi s-a jertfit. 8 Pentru aceea să prăznuim, nu întru aluatul cel vechi, nici întru aluatul răutăţii şi al vicleşugului; ci întru azimile curăţiei şi ale adevărului. 9 Scris-am vouă în epistolie, să nu vă amestecaţi cu curvarii. 10 Şi cu adevărat nu cu curvarii lumii acesteia, sau cu lacomii, sau cu răpitorii, sau cu slujitorii idolilor; de vreme ce ar fi trebui dar să ieşiţi din lumea aceasta. 11 Iar acum am scris vouă, să nu vă amestecaţi, dacă vreunul numindu-se frate, va fi curvar, sau lacom, sau slujitor idolilor, sau ocărâtor, sau beţiv, sau răpitor, cu unul ca acesta nici să mâncaţi. 12 Că ce îmi este mie a judeca pre cei din afară? Au nu pre cei dinlăuntru voi îi judecaţi? 13 Iar pre cei din afară Dumnezeu îi va judeca. Şi scoateţi afară pre cel rău dintre voi înşivă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.