×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 4

1 Aşa să ne socotească pre noi omul, ca pre nişte slugi ale lui Hristos, şi ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. 2 Iar ceia ce se caută deacia întru ispravnici, ca credincios cineva să se afle. 3 Iar mie prea puţin îmi este ca să mă judec de către voi, sau de ziuă omenească; ci nici însumi pre mine mă judec. 4 Pentru că nimic pre mine nu mă ştiu vinovat; ci nu întru acesta m-am îndreptat. Iar cela ce mă judecă pre mine, Domnul este. 5 Drept aceea mai-nainte de vreme nimic să nu judecaţi, până ce va veni Domnul; carele va şi lumina cele ascunse ale întunericului, şi va arăta sfaturile inimilor; şi atunci lauda va fi fieştecăruia de la Dumnezeu.

6 Şi acestea fraţilor, le-am închipuit întru mine şi întru Apolo pentru voi, ca întru noi să vă învăţaţi, ca nu mai mult decât ce este scris să gândiţi; ca să nu vă mândriţi unul pentru altul împotriva celuilalt. 7 Că cine te alege pre tine? Şi ce ai care nu ai luat? Iar dacă şi ai luat, ce te lauzi ca cum nu ai fi luat? 8 Iată sătui sunteţi, iată v-aţi îmbogăţit, fără de noi aţi împărăţit; şi o de aţi fi împărăţit; ca şi noi împreună cu voi să împărăţim. 9 Că mi se pare că Dumnezeu pre noi Apostolii cei mai de apoi ne-a arătat, ca pre nişte rânduiţi spre moarte. Pentru că priveală ne-am făcut lumii, şi Îngerilor, şi oamenilor. 10 Noi nebuni pentru Hristos, iar voi înţelepţi întru Hristos; noi slabi, iar voi tari; voi slăviţi, iar noi necinstiţi. 11 Până în ceasul de acum, şi flămânzim, şi însetoşăm, şi suntem goi, şi pătimim, şi nu suntem aşezaţi. 12 Şi ostenim lucrând cu mâinile noastre; ocărâţi fiind, grăim de bine; izgoniţi fiind, răbdăm. 13 Huliţi, mângâiem; ca nişte gunoi ne-am făcut lumii, tuturor lepădătură până acum. 14 Nu înfruntându-vă pre voi scriu acestea, ci ca pre nişte fii ai mei iubiţi învăţându-vă. 15 Că de aţi avea zece mii de dascăli întru Hristos, dar nu mulţi părinţi; că întru Hristos Iisus prin Evanghlie eu v-am născut pre voi. 16 Rogu-vă dar pre voi să fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos. 17 Pentru acesta am trimis la voi pre Timotei, care este fiu al meu iubit, şi credincios întru Domnul, carele va aduce vouă aminte căile mele cele ce sunt întru Hristos, precum pretutindeni întru toată Biserica învăţ. 18 Că nevenind la voi, s-au semeţit unii. 19 Ci voi veni curând la voi, de va vrea Domnul, şi voi cunoaşte nu cuvântul celor ce s-au semeţit, ci puterea. 20 Că nu este în cuvânt Împărăţia lui Dumnezeu, ci întru putere. 21 Ce voiţi? Cu toiag să viu la voi, sau cu dragoste, şi cu Duhul blândeţii?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.