×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 3

1 Şi eu fraţilor nu am putut grăi vouă ca celor duhovniceşti, ci ca celor trupeşti. 2 Ca pre nişte prunci întru Hristos, cu lapte pre voi v-am hrănit, iar nu cu bucate; că încă nu puteţi; ci încă nici acum nu puteţi, că încă trupeşti sunteţi. 3 Căci când este între voi râvnire, şi prigonire, şi împerechere, au nu sunteţi trupeşti? Şi au nu dupre om umblaţi? 4 Căci când zice cineva: Eu sunt al lui Pavel; şi altul: Eu sunt al lui Apolo; au nu sunteţi trupeşti? 5 Cine dar este Pavel, şi cine este Apolo? Fără numai slujitori, prin care aţi crezut, fieştecăruia precum Domnul i-a dat. 6 Eu am sădit, Apolo a udat, iar Dumnezeu a făcut creşterea. 7 Pentru aceea nici cel ce sădeşte este ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu cel ce dă creşterea. 8 Iar cel ce sădeşte şi cel ce udă una sunt; şi fieştecare va lua plata sa după osteneala sa. 9 Pentru că ai lui Dumnezeu împreună lucrători suntem; a lui Dumnezeu arătură, a lui Dumnezeu zidire sunteţi.

10 Dupre darul lui Dumnezeu care este dat mie, ca un înţelept meşter mai mare temelie am pus, iar altul zideşte; însă fieştecare să socotească cum zideşte. 11 Că altă temelie nimeni nu poate să pună, afară de ceia ce este pusă, carele este Iisus Hristos. 12 Iar de zideşte cineva pre această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemne, fân, trestie; 13 Al fieştecăruia lucru arătat va fi; că ziua îl va arăta. Pentru că cu foc se va descoperi; şi al fieştecăruia lucru în ce chip va fi, focul îl va lămuri. 14 Şi al căruia lucru va rămânea, care a zidit, plată va lua. 15 Iar al căruia lucru va arde, se va păgubi; iar el însuşi se va mântui, însă aşa, ca prin foc. 16 Au nu ştiţi că sunteţi casa lui Dumnezeu? Şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi? 17 De va strica cineva casa lui Dumnezeu, strica-l-va pe acela Dumnezeu; căci Casa lui Dumnezeu Sfântă este, care sunteţi voi. 18 Nimeni pre sine să nu se înşele: De i se pare cuiva între voi că este înţelept în veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie înţelept. 19 Pentru că înţelepciunea lumii acesteia, nebunie este la Dumnezeu, că scris este: Cel ce prinde pre cei înţelepţi întru priceperea lor. 20 Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor, că sunt deşarte. 21 Drept aceea nimenea să nu se laude între oameni, că toate ale voastre sunt. 22 Ori Pavel, ori Apolo, ori Kefa, ori lumea, ori viaţa, ori moartea, ori acestea de acum, ori cele viitoare; toate ale voastre sunt. 23 Iar voi, ai lui Hristos; iar Hristos, al lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.