×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 2

1 Şi eu venind la voi fraţilor, venit-am nu întru înălţarea cuvântului şi a înţelepciunii vestind vouă mărturisirea lui Dumnezeu. 2 Că nu am judecat a şti ceva întru voi, fără numai pre Iisus Hristos, şi pre acesta răstignit. 3 Şi eu întru slăbiciune, şi întru frică, şi întru cutremur mare am fost la voi. 4 Şi cuvântul meu, şi propovăduirea mea nu era întru cuvinte îndemnătoare ale înţelepciunii omeneşti; ci întru arătarea Duhului, şi a puterii. 5 Ca credinţa voastră să nu fie întru înţelepciunea oamenilor, ci întru Puterea lui Dumnezeu.

6 Şi înţelepciune grăim întru cei desăvârşit; însă înţelepciune nu a veacului acestuia, nici a domnilor veacului acestuia care sunt pieritori. 7 Ci grăim Înţelepciunea lui Dumnezeu întru Taina cea ascunsă, care o a rânduit Dumnezeu mai înainte de veci spre slava noastră. 8 Care nimeni din domnii veacului acestuia o au cunoscut: Că de o ar fi cunoscut, nu ar fi răstignit pre Domnul Slavei. 9 Şi precum este scris: Cele ce ochiul nu a văzut, şi urechea nu a auzit, şi la inima omului nu s-a suit, care a gătit Dumnezeu celor ce îl iubesc pre dânsul. 10 Iar nouă ne-a descoperit Dumnezeu prin Duhul său: Că Duhul toate le cearcă, şi adâncurile lui Dumnezeu. 11 Că cine ştie din oameni ale omului, fără numai duhul omului care este într-însul? Aşa şi ale lui Dumnezeu nimeni nu le ştie, fără numai Duhul lui Dumnezeu. 12 Iar noi nu am luat duhul lumii, ci Duhul cel din Dumnezeu, ca să ştim cele ce sunt de la Dumnezeu dăruite nouă. 13 Care şi grăim, nu întru cuvinte învăţate ale înţelepciunii omeneşti, ci întru cele învăţate ale Duhului Sfânt, cele duhovniceşti cu cele duhovniceşti asemănându-le. 14 Iar omul cel sufletesc nu primeşte cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu; că nebunie sunt lui, şi nu le poate înţelege, căci duhovniceşte se judecă. 15 Iar cel duhovnicesc le judecă pre toate, iar el de nimenea nu se judecă. 16 Că cine a cunoscut Gândul (Mintea) Domnului, carele să-l înveţe (îndrepteze) pre el? Iar noi avem Mintea lui Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.