×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 16

1 Iar pentru milostenia care este pentru sfinţi, precum am rânduit Bisericilor Galatiei, aşa şi voi să faceţi. 2 Întru una din Sâmbete (a Sâmbetelor) fieştecare din voi să pună la sine, strângând ce se va îndura; ca nu dacă voi veni, atunci să se facă strânsoarea. 3 Iar după ce voi veni, pre care veţi socoti, pre aceia cu cărţi îi vom trimite să ducă darul vostru în Ierusalim. 4 Şi de va fi cu cuviinţă să merg şi eu, cu mine vor merge.

5 Şi voi veni la voi, dacă voi trece Macedonia (că prin Macedonia voi să trec). 6 Şi la voi de se va întâmpla, mă voi zăbovi, sau voi şi ierna; ca voi să mă petreceţi ori încotro voi merge. 7 Că nu voiesc să vă văd pre voi acum în treacăt, ci am nădejde câtăva vreme să mă zăbovesc la voi, de va îngădui Domnul. 8 Şi voi rămânea în Efes până la Praznicul a cincizeci de zile. 9 Că mi s-a deschis mie uşă mare şi spre folos; şi protivnici sunt mulţi.

10 Şi de va veni Timotei, socotiţi să fie fără frică la voi; că lucrul Domnului lucrează ca şi eu. 11 Deci nimeni pre el să nu-l defaime, ci să-l petreceţi cu pace, ca să vie la mine; că îl aştept pre el cu fraţii. 12 Iar pentru fratele Apolo, mult l-am rugat ca să vie la voi cu fraţii, şi cu adevărat nu a fost Voia, ca să vie acum, iar va veni când vreme bună va afla. 13 Privegheaţi staţi în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. 14 Toate ale voastre cu dragoste să fie. 15 Şi vă rog pre voi fraţilor, ştiţi casa lui Ştefana, că este începătura (pârga) Ahaiei, şi spre slujba sfinţilor s-au rânduit pre sine. 16 Ca şi voi să vă plecaţi la unii ca aceştia, şi la tot cel ce împreună lucrează şi se osteneşte. 17 Iar mă bucur de venirea lui Ştefana, şi a lui Fortunat, şi a lui Ahaic; căci lipsa voastră aceştia o au împlinit. 18 Că au odihnit duhul meu, şi al vostru. Să cunoaşteţi dar pre unii ca aceştia. 19 Închină-se vouă Bisericile Asiei. Închină-se vouă întru Domnul mult Ahila, şi Priscila, împreună cu Biserica cea din casa lor. 20 Închină-se vouă fraţii toţi. Închinaţi-vă unul altuia cu sărutare sfântă. 21 Închinăciunea cu mâna mea a lui Pavel. 22 Cela ce nu iubeşte pre Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema: maranata. 23 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi. 24 Dragostea mea cu voi cu toţi întru Hristos Iisus. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.