×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 13

1 De aş grăi în limbile omeneşti, şi Îngereşti, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. 2 Şi de aş avea prorocie, şi de aş şti toate tainele, şi toată ştiinţa, şi de aş avea toată credinţa, cât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 3 Şi de aş împărţi toată avuţia mea, şi de aş da trupul meu să îl arză, şi dragoste nu am, nici un folos nu îmi este. 4 Dargostea îndelung rabdă, dragostea se milostiveşte, dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se semeţeşte, nu se trufeşte. 5 Nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu gândeşte răul. 6 Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. 7 Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. 8 Dragostea nici odinioară nu cade. Şi ori prorociile de vor lipsi, ori limbile de vor înceta, ori cunoştinţa de se va strica. 9 Pentru că din parte cunoaştem, şi din parte prorocim. 10 Iar când va veni cea desăvârşit, atunci cea din parte se va strica. 11 Când eram prunc ca un prunc grăiam, ca un prunc cugetam, ca un prunc gândeam; iar dacă m-am făcut bărbat am lepădat cele prunceşti. 12 Că vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură (în chip întunecat), iar atunci faţă către faţă; acum cunosc din parte, iar atuncea voi cunoaşte precum şi cunoscut sunt. 13 Şi acum rămâne Credinţa, Nădejdea, Dragostea, aceste trei; iară mai mare decât acestea este Dragostea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.