×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 12

1 Iar pentru cele duhovniceşti fraţilor, nu voi ca să nu ştiţi voi. 2 Că ştiţi când eraţi neamuri, cum către idolii cei fără de glas, ca cum aţi fi fost traşi, vă duceaţi. 3 Pentru aceea vă arăt vouă, că nimeni cu Duhul lui Dumnezeu grăind, nu zice anatema pre Iisus; şi nimeni nu poate numi pre Domnul Iisus, fără numai întru Duhul Sfânt. 4 Şi sunt osebiri darurilor, iară acelaşi Duh. 5 Şi osebiri slujbelor sunt, iară acelaşi Domn. 6 Şi osebiri lucrărilor sunt, iară acelaşi este Dumnezeu, care lucrează toate întru toţi. 7 Şi fieştecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. 8 Că unuia prin Duhul se dă cuvântul înţelepciunii, iar altuia cuvântul cunoştinţei, întru acelaşi Duh. 9 Şi altuia Credinţa, întru acelaşi Duh; iar altuia darurile tămăduirilor, întru acelaşi Duh. 10 Iar altuia lucrările puterilor, iar altuia prorocie, iar altuia alegerile duhurilor, iar altuia feluri de limbi, iar altuia tălmăcirea limbilor. 11 Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, împărţind deosebi fieştecăruia, precum voieşte.

12 Că precum trupul unul este, şi mădulări are multe; şi toate mădulările ale unui trup multe fiind, un trup sunt; aşa şi Hristos. 13 Pentru că printr-un Duh noi toţi într-un trup ne-am botezat, ori Iudei, ori elini, ori robi, ori cei slobozi; şi toţi într-un Duh ne-am adăpat. 14 Că şi trupul nu este un mădular, ci multe. 15 Că de ar zice piciorul, că nu sunt mână, nu sunt din trup; au doară pentru aceea nu este din trup? 16 Şi de ar zice urechea, că nu sunt ochi, nu sunt din trup; au doară pentru aceea nu este din trup? 17 Că de ar fi tot trupul ochi, unde ar fi auzul? Şi de ar fi tot auz, unde ar fi mirosul? 18 Iar acum a pus Dumnezeu mădulările, pre unul fieştecare dintr-însele în trup, precum a voit. 19 Iar de ar fi fost toate un mădular, unde ar fi trupul? 20 Iar acum multe mădulare cu adevărat sunt, dar un trup este. 21 Şi nu poate ochiul să zică mâinii, nu am trebuinţă de tine, sau iarăşi capul picioarelor, nu am trebuinţă de voi. 22 Ci cu mult mai vârtos mădulările trupului care se socotesc a fi mai slabe, sunt mai de treabă. 23 Şi care ni se pare că sunt mai necinstite decât trupul (la trup), acestora cinste mai multă le dăm; şi cele nesocotite ale noastre, mai multă slavă au. 24 Iar cele de cinste ale noastre, nu au trebuinţă. Ci Dumnezeu a tocmit trupul, celui mai de jos mai multă cinste dând. 25 Ca să nu fie dezbinare în trup, ci să se grijească mădularele între sine asemenea unul de altul. 26 Şi ori de pătimeşte un mădular, pătimesc toate mădularele dimpreună; ori de se slăveşte un mădular, împreună se bucură toate mădularele. 27 Iar voi sunteţi trupul lui Hristos, şi mădulări din parte. 28 Şi pre unii a pus Dumnezeu în Biserică, întâi pre Apostoli, al doilea pre Proroci, a treia pre dascăli, după aceea pre puteri, apoi darurile tămăduirilor, ajutorinţele, isprăvniciile, felurile limbilor. Au doară toţi sunt Apostoli? 29 Au doară toţi Proroci? Au doară toţi dascăli? Au doară toţi puteri? 30 Au doară toţi au darurile tămăduirilor? Au doară toţi în limbi grăiesc? Au doară toţi tălmăcesc? 31 Ci să râvniţi darurile cele mai bune; şi încă mai înaltă cale vă arăt vouă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.