×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 10

1 Şi nu voiesc ca să nu ştiţi voi fraţilor, că părinţii noştri toţi sub cort au fost; şi toţi prin mare au trecut. 2 Şi toţi prin Moise s-au botezat, în nor şi în mare. 3 Şi toţi aceeaşi mâncare duhovnicească au mâncat. 4 Şi toţi aceeaşi băutură duhovnicească au băut. Că beau din piatra cea duhovnicească care urma; iar piatra era Hristos. 5 Ci nu întru cei mai mulţi dintru dânşii a binevoit Dumnezeu, pentru că au căzut în pustie. 6 Şi acestea pilde s-au făcut nouă, ca să nu fim noi poftitori de rele, precum şi aceia au poftit. 7 Nici slujitori idolilor să vă faceţi, precum unii dintr-înşii, precum este scris: Şezut-a norodul de a mâncat şi a băut, şi s-a sculat de a jucat. 8 Nici să curvim precum unii dintr-înşii au curvit, şi au căzut întru o zi douăzeci şi trei de mii. 9 Nici să ispitim pre Hristos, precum şi unii dintru dânşii au ispitit, şi de şerpi au pierit. 10 Nici să cârtiţi precum unii dintru dânşii au cârtit, şi s-au pierdut de pierzătorul. 11 Şi aceste pilde toate s-au întâmplat acelora; iar s-au scris spre a noastră învăţătură, la care sfârşiturile veacurilor au ajuns. 12 Pentru aceea celui ce i se pare că stă, să ia aminte ca să nu cadă. 13 Ispită pre voi nu v-a ajuns, fără numai omenească; iar credincios este Dumnezeu, carele nu vă va lăsa pre voi să vă ispitiţi, mai mult decât puteţi, ci împreună cu ispita va face şi sfârşitul, ca să o puteţi voi suferi.

14 Pentru aceea iubiţii mei, fugiţi de slujirea idolilor. 15 Ca celor înţelepţi grăiesc: Judecaţi voi ceea ce eu grăiesc. 16 Paharul blagosloveniei, carele blagoslovim, au nu este împărtăşirea Sângelui lui Hristos? Pâinea care frângem, au nu este împărtăşirea Trupului lui Hristos? 17 Căci o pâine, un trup, cei mulţi suntem. Că toţi dintru o pâine ne împărtăşim. 18 Vedeţi pre Israil dupre trup: Au nu cei ce mănâncă jertfele părtaşi oltarului sunt? 19 Deci ce zic eu? Că doară idolul este ceva? Sau ce se jertfeşte idolului este ceva? 20 Ci pentru că cele ce jertfesc neamurile, dracilor jertfesc, iar nu lui Dumnezeu. Nu voiesc dară ca să vă faceţi voi părtaşi dracilor. 21 Nu puteţi bea Paharul Domnului, şi paharul dracilor. Nu puteţi fi mesei Domnului părtaşi, şi mesei dracilor. 22 Au întărâta-vom pre Domul spre mânie? Au mai tari decât el suntem?

23 Toate îmi sunt slobode, ci nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt slobode, ci nu toate zidesc. 24 Nimeni al său să nu caute, ci fieştecarele al altuia. 25 Tot ce se vinde în măcelărie să mâncaţi, nimic cercând pentru ştiinţă. 26 Că al Domnului este pământul, şi plinirea lui. 27 Şi de vă cheamă pre voi cineva din cei necredincioşi, şi voiţi să mergeţi, tot ce se pune înaintea voastră să mâncaţi, nimic cercând pentru ştiinţă. 28 Iar de va zice vouă cineva: Aceasta este jertfită idolilor, să nu mâncaţi pentru acela ce v-a spus, şi pentru ştiinţă; că al Domnului este pământul, şi plinirea lui. 29 Iar ştiinţa zic nu a ta, ci a celuilalt. Că pentru ce slobozenia mea se judecă de altă ştiinţă? 30 Dacă mă împărtăşesc eu prin dar, pentru ce mă hulesc de care eu mulţumesc? 31 Deci ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate întru slava lui Dumnezeu să le faceţi. 32 Fără sminteală fiţi şi Iudeilor, şi Elinilor, şi Bisericii lui Dumnezeu. 33 Precum şi eu întru toate tuturor plac, necăutând folosul meu, ci al celor mulţi, ca să se mântuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.