×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea întâi către Corinteni

Capitolul 1

1 Pavel, chemat Apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi Sosten fratele. 2 Bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint, celor sfinţiţi întru Hristos Iisus, celor chemaţi sfinţi, împreună cu toţi cei ce cheamă Numele Domnului nostru Iisus Hristos, în tot locul, şi al lor şi al nostru. 3 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.

4 Mulţumesc Dumnezeului meu pururea pentru voi, pentru Darul lui Dumnezeu ce s-a dat vouă întru Hristos Iisus. 5 Că întru toate v-aţi îmbogăţit întru dânsul, în tot cuvântul, şi în toată ştiinţa. 6 Precum mărturisirea lui Hristos s-a adeverit întru voi. 7 Cât a nu fi lipsiţi voi nici întru un dar, aşteptând descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. 8 Care va şi întări pre voi până la sfârşit nevinovaţi, în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. 9 Credincios este Dumnezeu, prin care v-aţi chemat spre împărtăşirea Fiului său, Iisus Hristos Domnului nostru.

10 Şi vă rog pre voi fraţilor pentru Numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să grăiţi aceeaşi, şi să nu fie între voi împerecheri; ci să fiţi întemeiaţi într-un gând şi într-o înţelegere. 11 Pentru că mi s-a arătat mie pentru voi fraţii mei, de la cei ce sunt ai lui Cloe, că priciri sunt între voi. 12 Şi zic aceasta, că fieştecare din voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu al lui Apolo, iar eu al lui Kefa, iar eu al lui Hristos. 13 Au doară s-a împărţit Hristos? Au Pavel s-a răstignit pentru voi? Sau întru numele lui Pavel v-aţi botezat? 14 Mulţumesc lui Dumnezeu că nici pre unul din voi nu am botezat, fără numai pe Crisp şi pe Gae. 15 Ca să nu zică cineva, că întru numele meu am botezat. 16 Botezat-am şi casa lui Ştefana; iar mai mult nu ştiu să fi botezat pre altcineva. 17 Că nu m-a trimis pre mine Hristos să botez, ci să binevestesc, nu întru înţelepciunea cuvântului, ca să nu se facă înzadarnică Crucea lui Hristos.

18 Pentru că cuvântul Crucii celor pieritori nebunie este, iar nouă celor ce ne mântuim, Puterea lui Dumnezeu este. 19 Că scris este: Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor, şi ştiinţa celor ştiutori o voi lepăda. 20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este întrebătorul veacului acestuia? Au nu a făcut nebună Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? 21 Că de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu nu a cunoscut lumea prin înţelepciune pre Dumnezeu, bine a voit Dumnezeu prin nebunia propovăduirii a mântui pre cei ce cred. 22 Pentru că şi Iudeii semn cer, şi Elinii înţelepciune caută. 23 Iar noi propovăduim pre Hristos cel răstignit, Iudeilor adică sminteală, iar Elinilor nebunie. 24 Iar aceloraşi singuri celor chemaţi iudeilor şi elinilor, pre Hristos Puterea lui Dumnezeu, şi Înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Că ce este nebun al lui Dumnezeu, mai înţelept decât oamenii este; şi ce este slab al lui Dumnezeu, mai tare decât oamenii este. 26 Că vedeţi chemarea voastră fraţilor, că nu sunt mulţi înţelepţi după trup, nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de bun neam. 27 Ci cele nebune ale lumii a ales Dumnezeu, ca pre cei înţelepţi să-i ruşineze; şi cele slabe ale lumii a ales Dumnezeu, ca să ruşineze pre cele tari. 28 Şi cele de neam prost, şi nebăgate în seamă ale lumii a ales Dumnezeu, şi cele ce nu sunt, ca pre cele ce sunt să strice. 29 Ca să nu se laude nici un trup înaintea lui Dumnezeu. 30 Şi dintru dânsul voi sunteţi întru Hristos Iisus, carele s-a făcut nouă înţelepciune de la Dumnezeu, şi dreptate, şi sfinţire, şi izbăvire. 31 Ca precum este scris: Cel ce se laudă, întru Domnul să se laude.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.