×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 6

1 Ce vom zice dar? Rămânea-vom în păcat, ca să se înmulţească Darul? Să nu fie. 2 Căci care am murit păcatului, în ce chip încă vom mai fi vii întru dânsul? 3 Au nu cunoaşteţi că câţi întru Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea lui ne-am botezat? 4 Împreună cu el ne-am îngropat prin Botez întru moarte; ca în ce chip s-a sculat Hristos din morţi prin Slava Tatălui, aşa şi noi întru înnoirea vieţii să umblăm. 5 Că de vreme ce împreună odrăsliţi ne-am făcut cu asemănarea morţii lui, deci şi Învierii lui vom fi părtaşi. 6 Aceasta ştiind, că omul nostru cel vechi cu dânsul împreună s-a răstignit, ca să se strice trupul păcatului, ca să nu mai slujim noi păcatului. 7 Pentru că cel ce a murit, s-a îndreptat de păcat. 8 Că de am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi via împreună cu dânsul. 9 Ştiind că Hristos cel ce a înviat din morţi, nu mai moare; că moartea pre dânsul nu îl mai stăpâneşte. 10 Că ce a murit, păcatului odată a murit; iar ce viază, viază lui Dumnezeu. 11 Aşa şi voi socotiţi-vă pre voi morţi a fi păcatului, şi vii lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus Domnul nostru. 12 Să nu împărăţească dar păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să-l ascultaţi pre el întru poftele lui. 13 Nici să vă faceţi mădulările voastre arme de nedreptate păcatului; ci să vă puneţi pre voi înaintea lui Dumnezeu ca din morţi vii, şi mădulările voastre, arme de dreptate înaintea lui Dumnezeu. 14 Că păcatul pre voi nu vă stăpâneşte; că nu sunteţi sub lege, ci sub dar.

15 Ce dară? Păcătui-vom, că nu suntem sub lege, ci sub dar? Să nu fie. 16 Au nu ştiţi că celui ce vă daţi pre voi robi spre ascultare, robi sunteţi aceluia pre carele ascultaţi? Sau păcatului spre moarte, sau ascultării spre dreptate? 17 Ci mulţumim lui Dumnezeu, căci aţi fost robi păcatului, dar aţi ascultat din inimă dupre chipul învăţăturii la care v-aţi dat. 18 Şi slobozindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi dreptăţii. 19 Omeneşte grăiesc, pentru slăbiciunea trupului vostru: Că precum v-aţi făcut mădulările voastre roabe necurăţiei, şi fărădelegii spre fărădelege, aşa acum să vă faceţi mădulările voastre roabe dreptăţii spre sfinţenie. 20 Căci când eraţi robi păcatului, eraţi slobozi de dreptate. 21 Care dar roadă aţi avut atunci întru acelea, de care acum vă ruşinaţi? Că sfârşitul acelora este moartea. 22 Iar acum slobozindu-vă din păcat, şi făcându-vă robi lui Dumnezeu, aveţi roada voastră spre sfinţenie, iar sfârşitul, viaţa veşnică. 23 Pentru că plata (leafa) păcatului este moartea; iar Darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică întru Hristos Iisus Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.