×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 3

1 Ce este dar mai mult Iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? 2 Mult în tot chipul; întâi că lor s-au încredinţat cuvintele lui Dumnezeu. 3 Că ce este, dacă nu au crezut unii? Au doar necredinţa lor va face netrebnică pre Credinţa lui Dumnezeu? 4 Să nu fie. Ci fie Dumnezeu adevărat, şi tot omul mincinos; precum este scris: Ca să te îndreptezi întru cuvintele tale, şi să biruieşti când vei judeca tu. 5 Şi de vreme ce nedreptatea noastră adeverează pre dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Au doar nedrept este Dumnezeu, carele aduce mânia? (Ca un om grăiesc). 6 Să nu fie. Că în ce chip va judeca Dumnezeu lumea? 7 Că de vreme ce adevărul lui Dumnezeu întru a mea minciună a prisosit spre slava lui, drept ce încă şi eu ca un păcătos mă judec? 8 Şi nu (precum suntem huliţi, şi precum zic unii că grăim noi,) ca să facem cele rele, ca să vie cele bune; a cărora osânda dreaptă este.

9 Ce dar, întrecem? Nicicum, pentru că mai înainte am vinuit pre Iudei şi pre Elini, că toţi sub păcat sunt. 10 Precum este scris: Că nu este drept nici unul. 11 Nu este cel ce înţelege, nu este cel ce caută pre Dumnezeu. 12 Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. 13 Groapă deschisă gâtlejul lor, cu limbile lor vicleneau; venin de aspidă sub buzele lor. 14 A cărora gură de blestem şi de amărăciune este plină. 15 Grabnice sunt picioarele lor a vărsa sânge. 16 Sfărâmare şi nevoie întru căile lor; 17 Şi calea păcii nu au cunoscut. 18 Nu este frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lor. 19 Şi ştim că câte zice lege, celor ce sunt în legea zice: Ca toată gura să se astupe, şi să se supuie (vinovată să fie) toată lumea lui Dumnezeu. 20 Pentru că din faptele legii nu se va îndrepta tot trupul înaintea lui; că prin lege este cunoştinţa păcatului.

21 Iar acum afară de lege dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat, fiind mărturisită de lege şi de Proroci. 22 Iar dreptatea lui Dumnezeu prin credinţa lui Iisus Hristos la toţi, şi preste toţi cei ce cred; că nu este osebire. 23 Pentru că toţi au greşit, şi se lipsesc de slava lui Dumnezeu. 24 Care se îndreptează în har întru Darul lui, prin răscumpărarea cea întru Hristos Iisus. 25 Pe carele l-a rânduit Dumnezeu curăţire prin credinţa întru Sângele lui spre arătarea dreptăţii lui, pentru slăbănogirea păcatelor celor mai nainte făcute. 26 Întru multă răbdarea lui Dumnezeu, spre arătarea dreptăţii lui în vremea de acum, ca să fie el drept, şi îndreptând pre cel ce este din credinţa lui Iisus. 27 Deci unde este lauda? S-a încuiat. Prin care lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei. 28 Socotim dară că cu credinţa se va îndrepta omul fără faptele legii. 29 Au doară Dumnezeu este al Iudeilor numai, iar nu şi al neamurilor? Adevărat, şi al neamurilor. 30 Căci Unul este Dumnezeu, care va îndrepta tăierea împrejur din credinţă, şi netăierea împrejur prin credinţă. 31 Deci au doară stricăm legea prin credinţă? Să nu fie. Ci întărim legea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.