×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 2

1 Pentru aceea, fără de răspuns eşti, o omule, tot cel ce judeci; căci întru ce judeci pre altul, pre tine însuţi te osândeşti că aceleaşi faci cel ce judeci. 2 Şi ştim că Judecata lui Dumnezeu este după adevăr asupra celor ce fac unele ca acestea. 3 Şi oare socoteşti aceasta, o omule, cel ce judeci pre cei ce fac unele ca acestea, şi tu însuţi aceleaşi faci, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau au nu bagi seama de bogăţia Bunătăţii lui, şi de îngăduinţa, şi de îndelungă răbdarea lui; necunoscând că bunătatea lui Dumnezeu te aduce la pocăinţă? 5 Ci după împietrirea ta şi nepocăita inimă îţi aduni ţie mânie în ziua mâniei şi a descoperirii dreptei judecăţi a lui Dumnezeu. 6 Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 7 Celor ce după răbdarea lucrului bun adecă caută, slavă şi cinste şi nestricăciune, viaţa veşnică. 8 Iar celor prigonitori care se pun împrotiva adevărului, şi se supun nedreptăţii, mânie şi urgie. 9 Necaz şi strâmtorare peste tot sufletul omului celui făcător de rău, al Iudeului mai întâi şi al Elinului. 10 Iar slavă şi cinste şi pace tot celui ce face binele, Iudeului mai întâi, şi Elinului. 11 Că nu este făţărnicie la Dumnezeu. 12 Căci câţi fără de lege au greşit, fără de lege vor şi pieri; şi câţi în lege au greşit, prin lege se vor judeca. 13 Că nu auzitorii legii sunt drepţi la Dumnezeu; ci făcătorii legii se vor îndrepta. 14 Căci când neamurile cele ce nu au lege, din fire fac ale legii, aceia lege neavând, ei singuri îşi sunt lege. 15 Care arată fapta legii scrisă întru inimile sale, împreună mărturisindu-le lor cunoştinţa lor, şi cugetele lor întru sine pârându-se, s-au şi dându-şi răspuns de îndreptare. 16 În ziua când va judeca Dumnezeu cele ascunse ale oamenilor, dupre Evanghelia mea prin Iisus Hristos.

17 Iată, tu te numeşti Iudeu, şi te odihneşti în lege, şi te lauzi întru Dumnezeu. 18 Şi cunoşti voia lui, şi alegi cele de folos, fiind învăţat din lege. 19 Şi te nădăjduieşti a fi povăţuitor orbilor, lumină celor dintru întuneric. 20 Îndreptător celor fără de minte, învăţător pruncilor, având închipuirea ştiinţei, şi a adevărului în lege. 21 Deci cela ce înveţi pre altul, pre tine nu te înveţi? Cela ce propovăduieşti să nu fure, furi? 22 Cela ce zici să nu preacurvească, preacurveşti? Cela ce urăşti idolii, furi cele Sfinte? 23 Cela ce te lauzi în lege, prin călcarea legii necinsteşti pre Dumnezeu? 24 Că Numele lui Dumnezeu pentru voi se huleşte întru neamuri, precum este scris. 25 Că tăierea împrejur foloseşte, dacă faci legea; iar dacă eşti călcător de lege, tăierea ta împrejur netăiere împrejur s-a făcut. 26 Drept aceea de va păzi netăierea împrejur îndreptările legii, au nu se va socoti netăierea lui împrejur în loc de tăiere împrejur? 27 Şi va judeca netăierea împrejur cea din fire plinind legea, pre tine carele prin slovă şi prin tăierea împrejur eşti călcător de lege. 28 Că nu cel din afară arătat este Iudeu; nici cea din afară arătată în trup este tăiere împrejur. 29 Ci cel întru ascuns, Iudeu, şi tăierea împrejur a inimii întru Duhul, iar nu prin slovă; a căruia lauda nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.