×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 16

1 Şi laud (încredinţez) vouă pre Fibi sora noastră, care este slujitoare Bisericii din Kegxrees. 2 Ca să o primiţi pre ea întru Domnul dupre vrednicia sfinţilor, şi să-i fiţi ajutători ei întru tot lucrul orice ar pofti de la voi, că şi aceasta ajutătoare a fost multora şi mie însumi. 3 Spuneţi închinăciune Priscilei şi lui Ahila, celor împreună cu mine lucrători întru Hristos Iisus. 4 Care pentru sufletul meu grumajii lor şi-au pus, cărora nu numai eu singur mulţumesc, ci şi toate Bisericile neamurilor, şi Bisericii celei din casa lor. 5 Spuneţi închinăciune lui Epenet iubitului meu, care este pârga Ahaiei întru Hristos. 6 Spuneţi închinăciune Mariamii, care mult s-a ostenit pentru noi. 7 Spuneţi închinăciune lui Andronic şi lui Iunie rudelor mele şi soţiilor mele în robie, care sunt vestiţi între Apostoli, care şi mai înainte de mine au fost întru Hristos. 8 Spuneţi închinăciune lui Amplie iubitului meu în Domnul. 9 Spuneţi închinăciune lui Urban celui împreună cu noi lucrător întru Hristos, şi lui Stahie, iubitului meu. 10 Spuneţi închinăciune lui Apelan, celui ales întru Hristos. Spuneţi închinăciune celor ce sunt din ai lui Aristobul. 11 Spuneţi închinăciune lui Irodion, rudei mele. Spuneţi închinăciune celor ce sunt din ai lui Narcis, care sunt întru Domnul. 12 Spuneţi închinăciune Trifenii şi Trifoasei, care s-au ostenit întru Domnul. Spuneţi închinăciune Persidei iubitei, care mult s-a ostenit întru Domnul. 13 Spuneţi închinăciune lui Ruf celui ales întru Domnul, şi mumei lui şi a mea. 14 Spuneţi închinăciune lui Asingrit, lui Flegont, lui Erman, lui Patrova, lui Ermin, şi fraţilor celor ce sunt împreună cu ei. 15 Spuneţi închinăciune lui Filolog, şi Iuliei, lui Nirea, şi surorii lui, şi lui Olimpan, şi tuturor sfinţilor celor împreună cu ei. 16 Închina-ţi-vă unul altuia cu sărutare sfântă. Închină-se vouă Bisericile lui Hristos.

17 Şi vă rog pre voi fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac împerecheri şi smintele împotriva învăţăturii care voi v-aţi învăţat; şi vă feriţi de ei. 18 Că unii ca aceia Domului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pântecelui lor; şi prin cuvinte bune, şi prin cuvântare de bine înşală inimile celor proşti. 19 Că ascultarea voastră la toţi a ajuns, şi mă bucur drept aceea de voi, şi voiesc să fiţi înţelepţi spre bine, şi proşti spre rău. 20 Iar Dumnezeul păcii să zdrobească pre satana sub picioarele voastre curând; Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi.

21 Închină-se vouă Timotei cel împreună cu mine lucrător, şi Lucie, şi Iason, şi Sosipatru rudele mele. 22 Închinu-mă vouă şi eu Tertie, cel ce am scris cartea întru Domnul. 23 Închină-se vouă Gae, gazda mea şi a toată adunarea; închină-se vouă Erast dregătorul cetăţii, şi Kuart fratele. 24 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi cu toţi, Amin. 25 Iar celui ce poate să vă întărească pre voi după Evanghelia mea, şi propovăduirea lui Iisus Hristos, după descoperirea tainei care din anii vecilor era tăcută, 26 Iar acum s-a arătat, şi prin Scripturile Prorocilor, dupre Porunca veşnicului Dumnezeu, spre ascultarea credinţei, întru toate neamurile s-a cunoscut. 27 Unuia prea înţeleptului Dumnezeu, prin Iisus Hristos; căruia slava în veci, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.