×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 14

1 Şi pre cel slab întru credinţă primiţi-l, nu întru îndoirea gândurilor. 2 Că unul crede că va mânca toate, iar cel slab legume mănâncă. 3 Cel ce mănâncă pre cel ce nu mănâncă să nu îl defăimeze; şi cel ce nu mănâncă, pre cel ce mănâncă să nu îl osândească. Că Dumnezeu l-a primit pre dânsul. 4 Tu cine eşti care judeci pre sluga străină? Domnului său stă sau cade; şi va sta, că Puternic este Dumnezeu a-l pune pre dânsul să stea. 5 Unul judecă zi peste zi, iar altul judecă în toate zilele, fieştecare întru a sa minte să se adevereze. 6 Cel ce socoteşte ziua, Domnului socoteşte; şi cel ce nu socoteşte ziua, Domnului nu o socoteşte; şi cel ce mănâncă, Domnului mănâncă, că mulţumeşte lui Dumnezeu. Şi cel ce nu mănâncă, Domnului nu mănâncă, şi mulţumeşte lui Dumnezeu. 7 Că nimenea din noi lui-şi viază, şi nimenea lui-şi moare. 8 Că de viem, Domnului viem; şi de murim, Domnului murim. Deci sau de viem, sau de murim, ai Domnului suntem. 9 Că spre aceasta Hristos şi a murit, şi a înviat, şi a vieţuit, ca să stăpânească şi pre cei morţi şi pre cei vii. 10 Dar tu ce judeci pre fratele tău? Sau şi tu ce defăimezi pre fratele tău? Că toţi vom să stăm înaintea Judecăţii lui Hristos. 11 Pentru că scris este: Viu sunt eu, zice Domnul, că mie se va pleca tot genunchiul, şi toată limba se va mărturisi lui Dumnezeu. 12 Deci dar fieştecarele din noi, de sine îşi va da seama înaintea lui Dumnezeu.

13 Deci mai mult să nu judecăm unul pre altul; ci aceasta mai vârtos să judecaţi, ca să nu puneţi împiedicare fratelui sau sminteală. 14 Ştiu şi bine adeverit sunt în Hristos Iisus: Că nimic nu este spurcat prin sine fără numai celui ce i se pare a fi ceva spurcat, aceluia este spurcat. 15 Iar de se mâhneşte fratele tău pentru bucate, iată nu umbli după dragoste; nu pierde cu bucatele tale pre acela, pentru care Hristos a murit. 16 Ca să nu se hulească dar lucrul vostru cel bun. 17 Că nu este Împărăţia lui Dumnezeu mâncare şi băutură; ci dreptate şi pace, şi bucurie întru Duhul Sfânt. 18 Că cel ce întru acestea slujeşte lui Hristos, bineplăcut este lui Dumnezeu, şi ales la oameni. 19 Deci cele ce sunt ale păcii să le urmăm, şi cele ce sunt spre zidirea unuia către altul. 20 Pentru mâncare nu strica lucrul lui Dumnezeu, că toate sunt curate; ci rău este omului celui ce prin sminteală mănâncă. 21 Bine este a nu mânca carne, nici a bea vin, nici de care fratele tău se sminteşte, sau se poticneşte, sau se slăbeşte. 22 Tu credinţă ai: Întru tine însuţi să o aibi, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă pre sine întru ceea ce alege. 23 Iar cel ce se îndoieşte cu gândul, dacă mănâncă, se osândeşte; pentru că nu este din credinţă, şi tot ce nu este din credinţă, păcat este.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.